เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ภาษาพาเพลินNoi Beleza
What is Happiness ?

 • ความสุขคืออะไร ?
  มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้แนะนำ
  การสร้างนิสัยแห่งความสุข
  20 ประการ ตีพิมพ์ ปี 2016 ..

  1. Be Grateful
  สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา

  จิตใจที่มีความกตัญญู กตเวที
  รู้คุณ ตอบแทนคุณ
  สะท้อนความดีงามในตัวเรา

  2. Choose Your Friends Wisely
  เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

  เมื่อมีกัลยาณมิตร ก็ชวนกันทำสิ่งดีๆ
  มีประโยชน์ สร้างความก้าวหน้า
  ทั้งต่อตนเอง และ ส่วนรวม

  3. Cultivate Compassion
  ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น

  แสดงออกเมื่อยามเค้าทุกข์โศก เดือดร้อน
  แม้ไม่ได้ช่วยแรงกาย เงินทอง
  คำพูด การแสดงออก ทำให้เค้ารับรู้ได้
  และมีกำลังใจสู้ต่อไป

  4. Keep Learning
  หมั่นเรียนรู้

  ไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้
  เราเรียนรู้ได้ทั้งชีวิต
  ทั้งทางโลกและทางธรรม
  เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตให้ดียื่งๆขึ้น

  5. Become a Problem Solver
  เป็นผู้แก้ปัญหาได้

  มนุษย์เกิดมา ย่อมเจอปัญหามากมาย
  ปัญหา = ความจริง - ความคาดหวัง
  เราวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขไป
  ปัญหาทุกอย่างย่อมลุล่วงไป

  6. Do What You Love
  ทำในสิ่งที่คุณรัก

  เมื่อเรามีฉันทะ ความชอบ
  ความเอาใจใส่ในงานนั้นๆ
  เราทำไป ย่อมมีความสุขแน่นอน
  และงานนั้นก็สัมฤทธิ์ผลด้วย

  7. Live in the Present
  อยู่กับปัจจุบัน

  ในโลกนี้มีเพียง 2 วัน
  ที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย
  คือเมื่อวานนี้ และ วันพรุ่งนี้
  เราอยู่กับปัจจุบัน ณ ที่นี่ เดี๋ยวนี้
  และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

  8. Laugh often
  หัวเราะบ่อยๆ

  การหัวเราะ สะท้อน ความรู้สึก
  ว่าเรากำลังอารมณ์ดี มีความสุข
  มองโลกในแนวสบายๆ รื่นรมย์
  และมีความสุขกับสิ่งรอบตัว จิตเบิกบาน

  9. Practice Forgiveness
  ฝึกการให้อภัย

  อภัยทาน เป็นทานสูงสุด
  จิตที่สดใส ไม่เคียดแค้นต่อกัน
  ให้อภัย คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ
  ที่ทำให้เราทุกข์ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ใจเราจะเบา สบาย ไม่กังวลต่อไป

  10. Say Thanks often
  กล่าวขอบคุณเสมอ

  เรายินดี รู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ
  รู้สึกขอบคุณ เมื่อใครมาทำอะไรให้
  มาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่างๆ
  ให้กำลังใจต่างๆ
  แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ
  เรากล่าวขอบคุณไป
  ผู้รับเค้าก็สุขใจเช่นกัน

  11. Create Deeper Connections
  สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ

  มนุษย์ล้วนเป็นสัตว์สังคม
  มีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน
  ผูกพัน นับถือเป็นพี่น้อง ผองเพื่อนกัน
  เกื้อกูลช่วยเหลือกันตามแต่โอกาส
  สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นคงอยู่ตลอดไป

  12. Keep Your Agreement
  รักษาสัญญา คำพูด

  สัจจะ เป็นสิ่งสำคัญ
  คำพูด เมื่อพูดออกไปจากปาก
  จะเป็น น า ย เ ร า
  ก่อนพูดอะไร เราควรไตร่ตรองให้ดี
  เรารักษาสัจจะ จักเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

  13. Meditate
  ทำสมาธิ

  การทำสมาธิ
  ช่วยให้เรามีจิตใจสงบ เบาสบาย
  มีพลังที่จะทำกิจการงานต่อไป
  อย่างมีสติ สัมปชัญญะ
  เมื่อจิตมีสมาธิดี ก็จะคลายความกังวล
  จากทุกข์ต่างๆที่มารุมเร้าได้
  เราจะปล่อยวางความทุกข์ลงได้

  14. Focus on What You're Doing
  ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ

  ในชีวิตประจำวัน จะมีเรื่องราวมากมาย
  มีงานหลายชิ้นที่ต้องทำ
  เราจะต้องมีการจัดลำดับ
  ความสำคัญของงานที่ทำ
  และตั้งมั่น ในแต่ละงานนั้นไป
  งานก็จะสำเร็จด้วยดี

  15. Be Optimistic
  มองโลกในแง่ดี

  การมองโลกในมุมมองต่างๆ
  สะท้อนทัศนคติของตัวเรา
  เราคิดบวก ก็จะมองโลกในมุมบวก
  ทุกงานยาก ทุกปัญหา มีวิธีทางแก้ไข
  มีความหวัง มีคำตอบ กับทุกๆสิ่ง

  เราคิดลบ ก็จะมองโลกวุ่นวาย สับสน
  เราเบื่อหน่ายตนเอง และสังคม
  ชีวิตมีแต่ทุกข์ เศร้าหมอง น่าเห็นใจ

  16. Love Unconditionally
  รักอย่างไม่มีเงื่อนไข

  ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
  พ่อแม่เป็นดั่งพรหมของบุตร
  รักอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่คาดหวัง
  ไม่ก่อเกิดความทุกข์

  ความรักของหนุ่มสาว
  หากคิดครอบครอง รักอย่างมีเงื่อนไข
  ความทุกข์ก็จะตามมาแน่นอน

  ขอเพียงรักให้เป็น
  รักตนเอง รักสังคม
  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ช่วยเหลือสัตว์เล็กน้อยใหญ่
  ความรักเราจะแผ่ขยาย
  รักผู้คนทั้งจักรวาลด้วยใจเมตตา

  17. Don't Give up
  อย่ายอมแพ้

  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
  มีไว้ให้เราเจอ และ แก้ไข
  เราไม่ยอมแพ้ ย่อมทำสำเร็จ
  "In our company's dictionary,
  there is no problem;
  it's only challenge."
  เจ้านายเคยแนะนำเรา..เราชอบมาก

  18. Do Your Best and then Let it Go
  ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

  Focus on efforts rather than outcomes.
  เมื่อเราทุ่มเท ทำอะไร ก็ทำให้เต็มที่
  ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ก็ไม่ว่ากัน
  แล้วก็ไม่ต้องกังวลกับมันแล้ว

  และอย่านำความสำเร็จในอดีต
  มาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
  เพราะทุกอย่างมันล่วงเลย
  ผ่านไปหมดแล้ว

  19. Take Care of Yourself
  ดูแลตัวเอง

  เราใช้ร่างกายนี้ทำกิจกรรมทุกอย่าง
  ตลอดอายุขัย 75-80 ปี
  เราก็ควรดูแลทนุถนอมกายนี้
  ให้มีสมรรถนะสมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดอายุขัย
  เครื่องจักร ยังมีวางแผนรักษาซ่อมบำรุง
  รถยนต์ ก็มีตรวจเช็คสภาพตามระยะ ก.ม.
  กายนี้ก็เช่นกัน take care นะคะ

  20. Give back to society
  ตอบแทนสังคม

  เราเป็นสมาชิก เป็นหน่วยหนึ่งของสังคม
  เรามีปัจจัย 4 มีทรัพย์สิน มีความสุข
  หากแต่สังคมรวมยากจน ทุกข์ทน
  ประชาชนจึงต้องร่วมกันเสียภาษี
  เพื่อรัฐมีงบประมาณนำไปใช้บริหารประเทศ
  ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  เมื่อเรามีจิตเมตตา แบ่งปัน
  เกื้อหนุน คืนกลับสังคม
  สังคมอยู่ได้ เราก็อยู่ได้เช่นกัน

  Cr : ความสุข 20 ข้อ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
  จากกลุ่ม Line

  Cr ภาพ : @Prueng Mahasaowapakkul

  https://www.facebook.com/onceapassion/
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in