เขียนไปเรื่อยๆ (จนกว่าจะได้เป็นหนังสือ) inkkthi

ก็จะเขียนไปเรื่อยๆ มั่วๆ แบบจับฉ่ายอะนะ เขียนทุกอย่างที่อยากเขียน