เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
#experiencesเพื่อนปรึกษา
เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
 • วันนี้ทุกคนคงจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและคนที่เรารักกันไปแล้ว แต่ก็คงหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนไปไม่ได้.

  อะไรบ้างคือสิ่งที่ 'ไม่แน่นอน' ก็ต้องตอบว่า 'ทุกสิ่งอย่าง' เพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างเดียว แม้กระทั่งสิ่งที่มั่นคงที่สุดก็ย่อมล่มสลายตามกาลเวลา หรือสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปก็ย่อมมั่นคงขึ้นได้ตามกาลเวลาฉันใดก็ฉันนั้น.

  ชีวิตคือทางเลือก การเลือกเดินเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเดินทางไหนก็ย่อมมีสิ่งที่เรียกว่า 'ขวากหนาม' รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด.

  แต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่า "วันนี้ย่อมเป็นเสมือนดั่งวันวาน" ก็ในเมื่อกาลเวลานั้นได้หมุนเข็มนาฬิกาและนำพาสรรพสิ่งให้หมุนเวียนไปด้วยกัน มิอาจหลีกเลี่ยงได้.

  ฉะนั้นวันนี้ของทุกวัน จึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิต ไม่มีวันไหนสลักสำคัญไปมากกว่า 'วันนี้' แล้วตอนนี้จะกลายเป็น 'วันหน้า' อย่างแน่นอน.

  ไม่เพียงแค่ตัวเราเองแต่หมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ใช่เพียงคนในครอบครัว เพื่อนหรือแฟน แต่รวมถึงคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้างและธรรมชาติเป็นต้น.

  การคำนึงถึง 'สภาพแวดล้อม' เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราต้องอยู่กับธรรมชาตินี้ไปอีกนานแสนนาน ร่วมกันรักษาสิ่งต่างๆ ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติ ความเป็นไปของสรรพสิ่งอันหลากหลาย และเนื่องด้วยความแตกต่างของความคิดก็ควรจะน้อมนำอย่างมีเหตุผล.

  การหนีวันนี้คงจะหนีไปไหนไม่ได้ มีเพียงเราใช้สิทธิ์ที่ควรจะใช้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในภายภาคหน้า อณูย่อมเป็นอนันต์จากคนนับล้านร่วมใจกันเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมเกิดขึ้น ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปหรือยัง หรือไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วแต่.

  ถ้าเราเลือกในวันนี้แล้วมั่นใจว่านี่คือ 'สิ่งที่ดีที่สุด' เราย่อมไม่เสียใจถ้าเราเลือกผิด เพราะเรารู้แค่ว่า 'ตอนนี้' เลือกไปแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ไม่มีใครล่วงรู้อนาคต ไม่มีใครกำหนดอนาคตเท่ากับตัวของเราเอง.

  ซึ่งการทำสิ่งที่ดีที่สุด มิใช่การ 'รู้' ทุกสรรพสิ่ง แต่เป็น 'รู้' เพียงหนึ่ง คือรู้ว่า "ฉันได้ตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ฉัน(ในตอนนี้)ได้คิดอย่างดีแล้วว่า ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด" และนั่นคือที่มาของคำว่า "จะไม่เสียใจเมื่อมองย้อนกลับมา".

  จงใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยการกล้าในการตัดสินใจ การลงมือกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ใช้สิทธิ์ที่มี เพื่อทุกสรรพสิ่งในภายภาคหน้า แล้วบอกกับตัวเองเสมอว่าเราได้เลือกแล้วนะดีกว่าไม่เลือกอะไรเลย.

  __________________________________________ .

  สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางได้แก่ facebook or twitter

  และสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่าน facebook messenger ได้เลยครับ.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in