เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แทนความทรงจำNoi Beleza
13 ต.ค. เวียนบรรจบ

 • 13 ต.ค. 61

  วันนี้ครบรอบ 2 ปี แล้ว..
  เราล้วนมีภาพของพระองค์ท่านอยู่ที่บ้าน
  และมีภาพนั้นอยู่ในใจเสมอ

  เราเชื่อว่า..หากพวกเราทำตามคำพ่อสอน
  ให้หมั่นคิดดี พูดดี ทำความดี
  ยอมปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
  แล้วทองจะล้นมาถึงด้านหน้าเอง

  การค้าขายกำไรน้อย กำไรมาก
  ยอมกำไรน้อยหน่อย เกื้อกูลกัน
  ก็จะซื้อใจลูกค้า ขายได้ปริมาณมาก

  เศรษฐกิจพอเพียงนำวิถี

  ? ความพอประมาณ
  ความพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ

  ? ความมีเหตุผล
  มีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
  พิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
  ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

  ? การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  การเตรียมตัวพร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
  จากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว
  .
  อาศัยความรู้ คุณธรรม ความรอบคอบ
  ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
  และการประกอบการงาน
  .
  การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ
  เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร
  การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน
  .
  การมีสติ ปัญญา ในการดำเนินชีวิต
  การมีความรู้ ความเพียร นำมาซึ่งความสุข
  .
  .
  และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
  พระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านแผ่ไพศาล
  นานาประเทศที่นำหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ ล้วนพัฒนาถาวรกัน
  .
  .
  ลูกและครอบครัวน้อมนำทำตามคำพ่อสอน
  เป็นหลักธรรม ในการดำรงชีวิต
  มีความสุข และแบ่งปันต่อสังคม
  .
  .
  ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in