ณ อ่าน The Reader-The Klin LibraryKlin Matahari
อ่านไปเรื่อยๆ : ปีกหัก (The Broken Wing)

  • “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดทรงพระกรุณา และรักษาปีกหักของพวกข้าน้อยด้วยเถิด” ,น.89

   เซลมา
   แด่นิรันดรภาพและอมตภาพ 
   มันงดงามมาก เมื่อข้าพเจ้าปิดหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ลง ความรู้สึก ความคิดค่อย ๆ ย้อนกลับไป ไล่เรียงหน้าหนังสือทีละหน้า ๆ ของตลอดเวลา ณ คืน วัน ชั่วโมง ยามต่าง ๆ นั้นข้าพเจ้าตกเต็มอยู่ในความรัก ความสุข ความหวัง ความหวานหอมที่ยากเกินจะพรรณนา ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ระทม โศกเศร้า ปวดร้าว ขมขื่น หยดน้ำตารินจากหัวใจ มีกวีเท่านั้นที่จะพรรณนาถ้อยคำในความรู้สึกอันมากมายเหล่านั้นของข้าพเจ้าออกมาได้ 

   ความรัก ทั้งในแง่ของความงดงามและความทุกข์ระทมของชีวิตนั้นต่างเพื่อให้เราได้ค้นหา เข้าใจแจ้งในปริศนาของชีวิต ความมุ่งหมายของชีวิต การเดินทางของชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกังขาในจิต วิญญาณของมนุษย์ผู้นั้น

   “ปีกหัก” (The Broken Wing) ของคาริล ยิบราน (Kahlil Gibran) ถอดความโดย ระวี ภาวีไล

   “คนทั้งหลายจะไม่เชื่อคำบอกเล่าของเรา เพราะเขาไม่รู้ว่าความรักเป็นดอกไม้ชนิดเดียวซึ่งสามารถเติบโตและผลิบานได้โดยไม่ต้องพึ่งฤดูกาล...ชีวิตมนุษย์เรามิได้เริ่มต้นในท้องมารดาและไม่เคยสิ้นสุดในสุสาน และห้วงเวลาเบื้องบนอันสกาวด้วยแสงเดือนระยิบระยับด้วยแสงดาวนี้ ก็มิได้ปราศจากดวงวิญญาณอันมีความรัก” ,น.49

   สมแล้วที่เป็นคาริล ยิบราน สมแล้วที่เป็นระวี ภาวิไล โลกนี้ต้องมีกวี

   อ่านหมายเลข ๒๒/๒๕๖๐ ลองหาอ่านดูครับ #ปีกหัก #TheBrokenWing #คาริลยิบราน#KahlilGibran #ระวีภาวีไล สำนักพิมพ์ผีเสื้อ #อ่าน #อ่านแล้วอ่านเล่า #BooksBAR#AtTheReader #กลินท์แลนด์ #KlinLand #กลินท์และหนังสือ #KlinAndBooks#Read #InToTheBooks

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in