บทร้อยกรองสำหรับเด็ก Mother Goose's Melody ฉบับภาษาไทยWinai Chaichana
COCK a doodle doo | เอ้กอีเอ้กเอย


  • เอ้กอีเอ้กเอย
    แม่เคยกำเคียวเกี่ยวข้าว
    พ่อเคยหว่านไถทุกคราว
    ไม่ตื่นแต่เช้าหรือไร

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in