เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เมืองและการจัดการปกครองเมือง By ชนิษฎา ชูสุข
 • รีวิวเว้ย (1107) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "เมือง" กลายมาเป็นคำที่ถูกพูดถึง และถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการพูดถึงเมืองนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เราทุกคนคงยากปฏิเสธว่าการขยายตัวของคนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและเร่งสร้างความเป็นเมืองในหลายพื้นที่ กระทั่งในไทยเองความเป็นเมืองก็ดูจะเข้ามาแทนที่ความเป็นชนบทที่กำลังถูกเปลี่ยนมาสู่ความเป็นเมือง อย่างในกรณีของบ้านเกิดของผู้เขียนที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อ 20 ปีก่อน กับทุกวันนี้ (2565) ก็แทบไม่เหลือเค้าลางของท้องนาและความเป็นชนบท เวลาผ่านมา 20 - 30 ปี พื้นที่โดยรอบได้ถูกพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองขนาดย่อม และผู้เขียนก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็เผชิญกับการกลายเป็นเมืองไม่ต่างกัน และการกลายเป็นเมืองนี้เอง ที่มันไม่ได้แค่มาพร้อมกับการพัฒนาหากแต่ปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ ของการกลายเป็นเมืองก็ตามมาเป็นเงาตามตัว ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ กระทั่งเรื่องของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับการเติบโตและขยายตัวของเมือง
  หนังสือ : เมืองและการจัดการปกครองเมือง
  โดย : ชนิษฎา ชูสุข
  จำนวน : 265 หน้า

  "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" จัดอยู่ในหมวดหมู่ของหนังสือเรื่อง "เมือง" แบบ 101 หรือเป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานและเก็บประเด็นเกี่ยวกับเมืองได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดในภาษาไทย เท่าที่เคยอ่านมา เพราะตัวเนื้อหาของ "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" คือการบอกเล่าเรื่องของ "เมือง" แบบการลากเส้นต่อจุด ที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานและพัฒนาไปสู่ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับเมือง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องของเมืองได้โดยง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน

  โดยเนื้อหาของ "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" ถูกนำเสนอไว้ในรูปแบบของเนื้อหาที่จบในตัวของแต่ละบท และในตอนท้ายของแต่ละบทจะมีการสรุปประเด็นและขมวดปมความรู้ในเนื้อหาแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความเข้าใจก่อนที่จะก้าวไปที่บทต่อ ๆ ไป โดยเนื้อหาของ "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" แบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 บทดังนี้

  (1) เมืองและความเป็นเมือง

  (2) สถานการณ์และความท้าทายของเมืองในระดับโลก

  (3) ปรากฏการณ์ของเมืองในประเทศไทย

  (4) แนวคิดการพัฒนาเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน

  (5) การปกครองและการจัดการเมือง

  (6) การจัดการปกครองเมือง

  (7) ท้องถิ่นกับการจัดการปกครองเมือง

  (8) การจัดการปกครองเมือง: เมืองในอนาคต

  (9) โจทย์ที่ท้าทายทุกเมือง

  อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นว่า "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเมืองและการจัดการผ่านกลไกของการปกครองที่เมืองต้องมีปฏิสัมพันธ์ ได้ครบถ้วนและครแบคลุมมากที่สุดเล่มหนึ่งในภาษาไทย ซึ่งสำหรับเราแล้ว "เมืองและการจัดการปกครองเมือง" เหมาะกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเมือง ก่อนที่จะก้าวไปสู่ประเด็นของเมืองที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และจะยิ่งซับซ้อนยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองในอนาคต

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in