เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ By พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
 • รีวิวเว้ย (1029) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ × สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

  "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย" คำขวัญของกรุงเทพฯ เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางการปกครองของไทย ที่เป็นศูนย์กลางของเกือบทุกอย่างในสังคมไทย ทั้งศูนย์กลางการทำงาน ศูนย์การการศึกษา ศูนย์กลางการค้า และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ ยังเป็นทั้งศูนย์กลางและศูนย์รวมของปัญหามากมายที่ตามมาไม่ขาดสาย จนหลายครั้งการใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่า "เทพแบบไหนกันที่สร้างเมืองเมืองนี้ขึ้นมา (?)" เพราะดูทรงแล้วถ้าไม่เป็นเทพที่มีอารมณ์ขัน ก็คงเป็นเทพที่อยากให้ผู้คนที่อาศัยในเมืองแห่งนี้ต้องได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในกรุงเทพฯ ที่เทพสร้าง เทพที่เชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตในเมืองนี้ได้ก็คงรอดได้ทุกที่บนโลกใบนี้
  หนังสือ : ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565: การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน
  โดย : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  จำนวน : 86 หน้า

  หนังสือ "ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565: การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน" ว่าด้วยเรื่องราวของกรุงเทพฯ เมืองที่มีเรื่องเล่า เรื่องราว และเรื่องต่าง ๆ ที่เก็บซ่อนซ้อนทับกันในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เมือง การพัฒนาเมือง โครงสร้างและรูปแบบของเมือง การเมืองเชิงพื้นที่ผ่านมิติของการเลือกตั้ง และความท้าทายที่เกิดขึ้นกับเมืองรวมถึงผู้คนในเมือง

  "ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565: การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน" หยิบเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาทำการศึกษาและบอกเล่าเรื่องราวมองเมืองกรุงเทพฯ ในหลากหลายมิติเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และทำความเข้าใจพัฒนาการของเมือง ปัญหาของเมือง ความท้าทายของเมืองที่มีพัฒนาการของเมืองและพัฒนาการของปัญหาเมืองที่เริ่มต้นและเติบโตไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของเมือง

  "ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565: การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน" แบ่งออกเป็น 5 บทดังนี้

  (1) ประวัติศาสตร์ของการบริหารจัดการพื้นที่ของมหานครกรุงเทพฯ จากเมืองบางกอกสู่กรุงเทพมหานคร

  (2) โครงสร้างและรูปแบบของกรุงเทพมหานครในฐานะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของมหานครกรุงเทพในปัจจุบัน

  (3) การเมืองของมหานครกรุงเทพในมิติของการเมืองของการเลือกตั้ง (electoral politics) กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรท้องถิ่น

  (4) ประเด็นท้าทายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

  (5) บทสรุป

  สำหรับผู้ที่สนใจ "ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565: การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน" สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3sLkHUz

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in