เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่นจากอดีต-ปัจจุบัน By ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • รีวิวเว้ย (1012) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จัดทำขึ้นโดย "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" โดยในหน้า "คำนำ" ได้เขียนถึงการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่า "หนังสือชุดดังกล่าวได้เชิญนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในด้านความคิดและผลงานด้านรัฐ-สังคม และการปกครองท้องถิ่นไทยมาร่วมกันเสนอผลงานเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นรวม 33 ชิ้น มีนักวิชาการเสนอผลงานทั้งหมด 36 คน หนังสือเล่มนี้เป็นผลพวงของการเฝ้าสังเกต และการถกเถียงของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในห้วง 3 ทศวรรษ (30 ปี) ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การจุดประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงขณะนี้ครบรอบ 30 ปีพอดี นักวิชาการกลุ่มนี้เติบโตในชนบท ได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในตัวจังหวัดที่เป็นเมือง และได้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ หลายคนได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ บางคนไม่ได้เรียนต่อ แต่ไปเที่ยวหรือได้อ่านหนังสือ ได้เห็นภาพถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และฟังเรื่องเล่ามากมายที่พูดถึงการบริหารจัดการชนบทและเมืองด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เมืองกับชนบทต่างกันเพียง 'เมืองใหญ่ มีอาคารสูงมากมาย และผู้คนแออัด' แต่คุณภาพการศึกษา สาธารณสุข ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การงานอาชีพ การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง 'ของทั้งสองพื้นที่แทบไม่ต่างกันเลย' แล้วพวกเขาพบว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนี่เอง ที่เป็นคำตอบเพื่อที่จะบรรลุความใฝ่ฝันเหล่านั้น" (คำนำ, ก-จ) หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จึงเป็นชุดหนังสือที่ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 เล่ม ที่แย่งบทความทั้ง 33 ชิ้นจาก 36 นักวิชาการออกเป็น 5 กลุ่ม โดยหนังสือแต่ละเล่มในชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" คือการฉายภาพพัฒนาการของท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2440 (สมัยของการตั้งสุขาภิบาล) กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
  หนังสือ : พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น จากอดีต-ปัจจุบัน
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
  จำนวน : 208 หน้า

  "พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น จากอดีต-ปัจจุบัน" เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ของหนังสือชุด "125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2565" ที่ในเล่ม "พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น จากอดีต-ปัจจุบัน" จะว่าด้วยเรื่องของพัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยการบแกเล่าถึงรูปแบบและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เทศบาล อบต. อบจ. เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ ซึ่งรวมไปถึงการชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเนื้อหาของ "พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น จากอดีต-ปัจจุบัน" ประกอบไปด้วยบทความ 6 ชิ้นดังต่อไปนี้

  องค์การบริหารส่วนตำบล: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (โกวิทย์ พวงงาม)

  พลวัตรของเทศบาลไทยจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบก่อนถึงรัฐประหาร 2557 (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์)

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด: 88 ปีของพัฒนาการที่ถูกปิดล้อมด้วยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย (อลงกรณ์ อรรคแสง)

  กรุงเทพมหานคร - องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จากความใฝ่ฝันสู่ศูนย์รวมปัญหา (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)

  43 ปี เมืองพัทยา: 2521-2564 พัฒนาการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทายในอนาคต (โอฬาร ถิ่นบางเตียว)

  กระจายอำนาจ ออโตโนมี่ และอาร์เอสดี: สำรวจข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปกครองตนเองในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี (รอมฎอน ปันจอร์)

  สามารถอ่านหนังสือ "พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น จากอดีต-ปัจจุบัน" แบบออนไลน์ได้ที่ เล่มที่ 2 https://anyflip.com/cnkxv/xyae/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in