เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น By ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • รีวิวเว้ย (1011) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จัดทำขึ้นโดย "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" โดยในหน้า "คำนำ" ได้เขียนถึงการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่า "หนังสือชุดดังกล่าวได้เชิญนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในด้านความคิดและผลงานด้านรัฐ-สังคม และการปกครองท้องถิ่นไทยมาร่วมกันเสนอผลงานเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นรวม 33 ชิ้น มีนักวิชาการเสนอผลงานทั้งหมด 36 คน หนังสือเล่มนี้เป็นผลพวงของการเฝ้าสังเกต และการถกเถียงของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในห้วง 3 ทศวรรษ (30 ปี) ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การจุดประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงขณะนี้ครบรอบ 30 ปีพอดี นักวิชาการกลุ่มนี้เติบโตในชนบท ได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในตัวจังหวัดที่เป็นเมือง และได้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ หลายคนได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ บางคนไม่ได้เรียนต่อ แต่ไปเที่ยวหรือได้อ่านหนังสือ ได้เห็นภาพถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และฟังเรื่องเล่ามากมายที่พูดถึงการบริหารจัดการชนบทและเมืองด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เมืองกับชนบทต่างกันเพียง 'เมืองใหญ่ มีอาคารสูงมากมาย และผู้คนแออัด' แต่คุณภาพการศึกษา สาธารณสุข ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การงานอาชีพ การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง 'ของทั้งสองพื้นที่แทบไม่ต่างกันเลย' แล้วพวกเขาพบว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนี่เอง ที่เป็นคำตอบเพื่อที่จะบรรลุความใฝ่ฝันเหล่านั้น" (คำนำ, ก-จ) หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จึงเป็นชุดหนังสือที่ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 เล่ม ที่แย่งบทความทั้ง 33 ชิ้นจาก 36 นักวิชาการออกเป็น 5 กลุ่ม โดยหนังสือแต่ละเล่มในชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" คือการฉายภาพพัฒนาการของท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2440 (สมัยของการตั้งสุขาภิบาล) กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
  หนังสือ : ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
  จำนวน : 182 หน้า

  "ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น" เป็นหนังสือเล่มที่ 1 ในชุดหนังสือ "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" หนังสือเล่มที่ 1 อย่าง "ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น" ว่าด้วยเรื่องของ "ประวัติศาสตร์" ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยในเล่ม "ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น" ประกอบด้วยบทความ 5 ชิ้น และ 1 บทนำ ที่ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองและท้องถิ่นตลอดระยะเวลากว่า 125 ปี

  บทนำ: เดินหน้าออกจากจินตนาการเก่า (ธงชัย วินิจจะกูล)

  ท้องถิ่น ชาติ ในประวัติศาสตร์การเมืองอีสาร (สมชัย ภัทรธนานันท์)

  การรวมศูนย์ด้านทรัพยากรป่าไม้ในสมัครรัชกาลที่ 5 กับผลกระทบต่อล้านนา (อารยา ฟ้ารุ่งสาง)

  การเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกระจายอำนาจรูปแบบใหม่ (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี)

  การขยายอำนาจของรัฐไทยในการกระจายอำนาจ (ชัยพงษ์ สำเนียง)

  ลำดับเหตุการณ์: รัฐและท้องถิ่นไทย (นรเศรษฐ ชุ่มถนอม, สัพพัญญู วงศ์ชัย และหฤทัยชนก คำใส)

  สามารถอ่านหนังสือ "ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น" แบบออนไลน์ได้ที่ https://anyflip.com/cnkxv/lbae/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in