เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ท้องถิ่นอินเตอร์ By สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
 • รีวิวเว้ย (979) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ย้อนไปในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็ก ซึ่งจำได้ไม่ชัดนักว่าตอนนั้นอยู่ชั้นประถมปลายหรือชั้นมัธยมต้น เราจำได้ว่ามีโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมสิ่งค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวมีชื่อเรียนว่า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)" ในความทรงจำโครงการนี้ดผุจะป็นโครงการที่ได้รับความนิยม และถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นโครงการที่น่าจะสร้างรายได้หรือสร้างให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการผลิต การร่วมกลุ่ม ที่จะช่วยให้คนในชุมชนเกิดรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นในหลายพื้นที่ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการ OTOP นี้เอง ที่ได้วางรากฐานและต่กยอดให้กับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนหลาย ๆ แห่งกระทั่งยังผลมาสู่ยุคปัจจุบัน
  หนังสือ : ท้องถิ่นอินเตอร์
  โดย : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
  จำนวน : 134 หน้า

  "ท้องถิ่นอินเตอร์" หนังสือที่ถูกต่อยอดมาจากรายการ "คาราวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชน" ที่เป็นรายการที่จะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่ชุมชนแต่ละแห่งมีความน่าสนใจในเรื่องของชึมชนท้องถิ่นต่าง ๆ

  "ท้องถิ่นอินเตอร์" ทำหน้าที่ในฐานะของหนังสือที่รวบรวมความรู้สำหรับชุมชนที่อยากสร้างแบรนด์ของชุมชน ผ่านการแนะนำการยกระดับสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้โดนใจตลาดยุคใหม่ ทั้งเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติและทฤษฎีที่จะวามารถนำมาปรับใช้กับการสร้างแบรนด์ของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยที่เนื้อหาใน "ท้องถิ่นอินเตอร์" บอกเล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง ด้วยการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ที่เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นฐานและความเข้าใจในเรื่องแบรนด์ กระทั่งแสดงให้เห็นตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถสร้างแบรนด์ท้องถิ่นของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม บทต่าง ๆ ในหนังสือแบ่งเป็นดังนี้

  บทที่ 1 ว่าด้วยแบรนด์ // แก่นแท้ของแบรนดิ้ง // แวดล้อมคือตัวตน

  บทที่ 2 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ // ขั้นที่ 1 การสำรวจข้อมูล // ขั้นที่ 2 การออกแบบสร้างสรรค์ // ขั้นที่ 3 การจัดจำหน่าย

  บทที่ 3 ชุมชนสำราญใจ // งานออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ // งานออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักสาน // งานออกแบบสิ่งทอ // การปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น // การสร้างประสบการณ์จากเส้นทางท่องเที่ยว

  บทที่ 4 ชุมชนสร้างสรรค์ // บ้านหนองหล่ม จังหวัดพะเยา // ชุมชนบ้าน กม. 32 จังหวัดยะลา // ชุมชนตลาดโรงพักเกาสรรพยา จังหวัดชัยนาท // บ้านนาเชือง จังหวัดสกลนคร

  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี www.bangkokbank.com/LocaltoGlobalBook/index.html

  ตัวอย่างรายการคาราวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชน https://youtu.be/y7rq0SPMik0

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in