เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019) By จุลชีพ ชินวรรโณ
 • รีวิวเว้ย (970) สมัยที่เรียนปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จะมีวิชาบังคับของแต่ละสาขาที่ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ๆ ต้องถูกบังคับให้เรียน ทั้งวิชาของสาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ และสาขาบริหารรัฐกิจ ซึ่งแต่ละสาขาจะมีหลักคิดที่เป็นแกนกลางของแต่ละสาขาที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด วิชาหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากคือวิชา PO271 ที่มี ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ เป็นผู้สอนและหลายคนก็ขนานนามอาจารย์ว่า "จุลชีพ ชีพเป็นจุน" ซึ่งหมายถึงผู้เรียนจะเจอเนื้อหา คำถามในห้อง และข้อสอบที่ถ้าตอบได้ก็รอดแต่ส่วนใหญ่นักศึกษามักจะชีพเป็นจุน สิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการเรียนในวิชาดังกล่าวนอกจากความรู้ที่เข้มข้น (โคตร ๆ) นักศึกษาทุกคนจะยังได้รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนในการเขียนตอบที่ส่วนไหน เพราะหลังจากการสอบกลางภาค อาจารย์จะเรียกนักศึกษามานั่งดูกระดาษคำตอบของตัวเองทีละคนและชี้จุดบกพร่องรวมถึงแนะนำวิธีการแก้ไข การเขียนยืนยันข้อมูลให้มันหนักแน่นยิ่งขึ้น ว่ามันมีขั้นตอนวิธีการอย่างไร

  นอกจากความสนุกสนาน ความรู้ ความโหดหินของเนื้อหาวิชนที่เรียนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนในวิชานี้คือเราจะสังเกตุเห็นว่าอาจารย์สนุกกับการสอน สนุกกับการตั้งคำถาม และสนุกกันการตอบคำถามที่นักศึกษาตั้งให้กับอาจารย์ ถึงแม้ช่วงเวลาที่ได้เรียนกับอาจารย์ตอนนั้นจะเลยวัยเกษียณอายุราชการของอาจารย์แล้วก็ตาม เมื่อกลางปีที่แล้ว (2564) อาจารย์ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่อาจารย์ก็ได้ทิ้งผลงานต่าง ๆ เอาไว้มากมาย ทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานในการปลูกปั้นผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และหนึ่งในอีกสิ่งที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้คือ "หนังสือเล่มสุดท้าย" ที่อาจารย์เขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอน การค้นคว้าและการศึกษาเรื่อง "จีน" ตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ใส่ความรู้ที่ตัวเองมีลงไปในชิ้นงาน ทั้งลีลาการเล่าเรื่อง สำนวนการเขียน และเกร็ดต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ตามตัวอักษรยังคงเป็นสุ้มเสียงของอาจารย์ที่เฉียบคมและชัดเจน สิ่งที่น่าแปลกคือตอนที่นั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ในทุกตัวอักษรมันเหมือนกับเราได้ย้อนกลับไปในวันที่นั่งเรียนหนังสือกับอาจารย์อีกครั้งในห้องเรียน
  หนังสือ : มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)
  โดย : จุลชีพ ชินวรรโณ
  จำนวน : 345 หน้า

  "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" ผลงานชิ้นสุดท้ายของ ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ที่อาจารย์เขีบนขึ้นมาจากความรู้ งานศึกษา และประสบการณ์ตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์ที่ศึกษาและสนใจการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของประเทศจีน ที่เราอาจจะเรียกได้ว่าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของจีนเลย สามารถเริ่มต้นอ่านที่ "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" และเรามั่นใจว่าเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเข้าใจบริบทของความเป็นจีน และการเมืองแบบจีนมากยิ่งขึ้น เพราะเนื้อหาในแต่ละช่วงตอนของหนังสือ "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" ถูกอาจารย์เขียนขึ้นในลักษณะของการบอกเล่าผ่านหลักฐานทางวิชาการ แต่ให้อารมณ์เหมือนกับเรานั่งฟังอาจารย์เล่าประวัติชีวิตของตัวเอง หรือเล่าในเรื่องที่คนคนหนึ่งสนใจมันอน่างแท้จริง ในแบบที่ถ้านั่งคุยกันตัวต่อตัวเราจะเห็นประกายวาวในแววตาของผู้เล่าเมื่อเขาได้เล่าในเรื่องที่เขาสนใจยิ่ง และ "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" ให้ความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเราอ่านมันไปที่ละหน้าทีละบท

  โดยเนื้อหาใน "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" แบ่งออกเป็น 10 บท ที่ในบทที่ 1 - 6 จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจีนผ่านมิติของการทำความเข้าใจจีนแบบ 101 ในบทที่ 1 - 2 และบทที่ 3 - 6 จะเป็นการพาผู้อ่านไปมองจีนในแต่ละยุคสมัย แต่ละช่วงเวลาโดยที่ผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลาผ่านสำนวนและวิธีการบอกเล่า ที่เราอาจจะเรียกว่า "นี่เป็นวิธีเล่าที่ชัดเจนของ อ.จุลชีพ" และในบทที่ 7 - 10 จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับโครงสร้างของสถาบันการเมืองจีน และการเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตกระทั่งถึง ค.ศ. 2019 โดยเนื้อหาแต่ละบทมีดังนี้

  บทที่ 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน: แนะนำข้อมูลพื้นฐาน

  บทที่ 2 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน

  บทที่ 3 เหมา เจ๋อตง กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน (ค.ศ. 1949 - 1976)

  บทที่ 4 เติ้ง เสี่ยวผิง กับการเมืองจีนและการปฏิรูปจีน (ค.ศ. 1977 - 1989)

  บทที่ 5 การเมืองจีนภายใต้เลขาธิการใหญ่ เจียง เจ๋อหมิน และหู จิ่นเทา

  บทที่ 6 การเมืองจีนภายใต้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ค.ศ. 2012 - 2022)

  บทที่ 7 โครงสร้างและสถาบันทางการเมืองของจีน

  บทที่ 8 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน

  บทที่ 9 การปรับเปลี่ยนทางสังคมของจีน

  บทที่ 10 จีนในศตวรรษที่ 21: ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

  เมื่ออ่าน "มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949 - 2019)" จบลง สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ คือ เรามองว่ามันคืองานเขียนเกี่ยวกับจีนที่ดีมากเล่มหนึ่งเท่าที่เราเคยอ่านมา และเรายังคิดต่อไปอีกว่าหากวันนี้อาจารย์ยังอยู่ เราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในบทที่ 6 ที่ว่าด้วยเรื่องของ "การเมืองจีนภายใต้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ค.ศ. 2012 - 2022)" รวมถึงเราอาจจะได้เห็นบทวิเคราะห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นในบทที่ 10 ที่ว่าด้วยเรื่องของ "จีนในศตวรรษที่ 21: ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต "

  ด้วยความระลึกถึง
  ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in