เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา By ณัชชาภัทร อมรกุล
 • รีวิวเว้ย (916) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สมัยที่เตรียมตัวสอบตรงเข้า สาขาการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จำได้ว่าหนึ่งในชื่อที่ท่องจำจนขึ้นใจคือชื่อของ "ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์" ในฐานะของคนไทยคนแรกที่เป็นอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) และ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) หลังจากที่สอบเข้าได้ และเรียนจนจบชื่อของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ยังคงปรากฏขึ้นบ้างในบางเรื่องราวในห้องเรียน แต่จนแล้วจนรอดตั้งแต่เรียนปริญญาตรีและปริญญาโท จนจบเราก็ยังไม่เคยอ่านงานของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ หรืองานที่เขียนถึง ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อย่างจริงจังสักครั้งเดียว กระทั่งได้รับหนังสือเรื่อง "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" มาเมื่อไม่นานนี้ทำให้เราได้นั่งลงอ่านชีวิตและการทำงานของ "ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์" อย่างจริงจัง และก็ได้แต่สงสัยว่าทำไม 10 ปีตั้งแต่เข้าเรียนปริญญาตรี จนถึงทุกวันนี้ถึงไม่เคยอ่านเรื่องของคนที่เราท่องจำจนขึ้นใจเพื่อสอบตรงและติดอยู่ในหัวตั้งแต่วันที่สอบกระทั่งทุกวันนี้
  หนังสือ : ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา
  โดย : ณัชชาภัทร อมรกุล
  จำนวน : 138 หน้า
  ราคา : 205 บาท

  หนังสือชุด "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ" ของสถาบันพระปกเกล้าได้มีการให้นิยามของหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ "ผู้นำยุคใหม่" ซึ่งความหมายของคำดังกล่าว ตามที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือมีดังนี้ "ผู้นำยุคใหม่ ที่จะต้องเป็นผู้นำ ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (Practical Wisdom) คือ เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งดีในกาลเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม และสามารถตัดสินใจในการเลือกทางปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้นำที่สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่จำกัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าหรือของคนใดคนหนึ่งในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง"

  "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในสนานการเมืองในระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและบทบาทบางด้านของประเทศกำลังพัฒนา หรือกลุ่มประเทศเล็ก ๆ ในเวลาทีโลกในเรื่องของเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่ง "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของ ดร.ศุภชัย ทั้งในฐานะของนักวิชาการ และนักปฏิบัติได้อย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์บทบาทของ ดร.ศุภชัย ผ่านทฤษฎีเรื่องของ "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ" ที่ยิ่งช่วยขยายมิติที่เราไม่เคยคิดถึงและไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างน่าตื่นเต้น

  โดยเนื้อหาภายในเล่มของ "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่อาจจะเรียกว่าไล่จากพื้นฐานจนถึงการวิเคราะห์บทบาทและความเป็นผู้นำที่สำคัญของ ดร.ศุภชัย เนื้อหาแต่ละส่วนแบ่งเอาไว้ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา

  ส่วนที่ 2 แนวคิดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ

  ส่วนที่ 3 ประวัติชีวิตของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

  ส่วนที่ 5 บทสรุป

  หลังจากที่อ่าน "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" จบลง เราเพิ่งเข้าใจว่าแท้จริงแล้วชื่อของบุคคลที่เราท่องจำเพื่อใช้ตอนสอบเข้า และจำสั้น ๆ เพียงแค่ "คนไทยคนแรกที่เป็นอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) และ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)" แท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวมีบทบาทของชีวิตที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาจจะเรียกได้ว่า "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศกำลังพัฒนา" ช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ติดอยู่ในหัวมาหลาย 10 ปี ว่าข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมีความสำคัญและน่าสนใจเพียงใด

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in