เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ By เลิศพร อุดมพงษ์
 • รีวิวเว้ย (914) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ไม่รู้ว่าจะเปิดหัวของการเขียนรีวิวว่า "กรมพระยาดำรงฯ พ่อทุกสถาบัน" ได้รึเปล่า เพราะในความรับรู้ของเราผลงานชิ้นต่าง ๆ ของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ถูกผูกติดเอาไว้กับคำว่า "บิดา" ทั้งบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย บิดาแห่งกระทรวงมหาดไทย (เสนาบดีคนแรก) และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ผลงานหลายชิ้นปรากฏ เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการขนานนามในฐานะของ "บิดา" ผู้ให้กำเนิด ผู้เป็นต้นรากของงานหรือการศึกษาชิ้นสำคัญ ๆ ในสังคมสยามและยังผลมาถึงสังคมไทยในปัจจุบัน แน่นอนว่างานหลาย ๆ ชิ้นของพระองค์ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทางประวัติศาสตร์ หรืองานทางด้านการปกครองของระบบราชการอย่างกระทรวงมหาดไทย
  หนังสือ : ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  โดย : เลิศพร อุดมพงษ์
  จำนวน : 148 หน้า
  ราคา : 215 บาท

  หนังสือชุด "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ" ของสถาบันพระปกเกล้าได้มีการให้นิยามของหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ "ผู้นำยุคใหม่" ซึ่งความหมายของคำดังกล่าว ตามที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือมีดังนี้ "ผู้นำยุคใหม่ ที่จะต้องเป็นผู้นำ ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (Practical Wisdom) คือ เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งดีในกาลเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม และสามารถตัดสินใจในการเลือกทางปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้นำที่สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่จำกัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าหรือของคนใดคนหนึ่งในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง"

  หนังสือ "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ" เล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" โดยที่เนื้อหาของหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในมิติต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการปฏิบัติงาน พระประวัติ ผลงานอื่น ๆ ของพระองค์ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน โดยที่เนื้อหา เรื่องราว และผลงานต่าง ๆ นั้นจะถูกวิเคราะห์ผ่านแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องของ "ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ" นั่นทำให้หนังสือ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" คือการอ่าน "สภาวะความเป็นผู้นำ" ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในฐานะของผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

  ส่วนที่ 1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

  ส่วนที่ 2 แนวคิดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ

  ส่วนที่ 3 พระประวัติ

  ส่วนที่ 4 การพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำเชิงปัญญาปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  ส่วนที่ 5 บทสรุป ตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  เมื่ออ่าน "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" เราจะพบมิติในเรื่องขอบการวิเคราะห์ความเป็นผู้นำของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ในแง่มุมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในมุมของ "งานราชการ" ที่พระองค์มีบทบาทสำคัญ ในฐานะของกลไกหลักของการขับเคลื่อนระบบราชการไทยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานราชการและระบบดังกล่าวอยู่ยืนยาวนานมากระทั่งปัจจุบัน และหน่วยงานราชการแห่งนั้นก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากพอสมควรทั้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in