เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ By ณัฐธิดา บุญธรรม
 • รีวิวเว้ย (869) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พอมานั่งนึกดูดี ๆ เรื่องของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เราพบว่าความทรงจำเกี่ยวกับประเทศนี้ของเรามีอยู่น้อยถึงน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีทั้ง เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส, โรดรีโก ดูแตร์เต และครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยที่ถ้าไม่เป็นคนฟิลิปปินส์ ก็เป็นคนอินเดีย นอกนั้นพอลองนั่งนึงดี ๆ เราก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรของประเทศนี้แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลย โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองภายในประเทศ รูปแบบของรัฐ ประชากร ระบบราชการและอื่น ๆ ทั้งที่ประเทศนี้ก็เป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ และมีความสัมพันธ์กับสยามประเทศมาอย่างยาวนาน และองค์ความรู้หลายอย่างของทั้ง 2 ประเทศก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันตลอดมา
  หนังสือ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  โดย : ณัฐธิดา บุญธรรม
  จำนวน : 103 หน้า
  ราคา : 80 บาท

  "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  โดยที่เนื้อหาของ "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์" บอกเล่าเรื่องราวของประเทศนี้โดยสังเขป ทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมา ลักษณะพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ อีกทั้ง "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์" ยังบอกเล่าเรื่องของระบบการปกครองภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่เรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเป็นสำคัญ เนื้อหาใน "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์" แบ่งการนำเสนอออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประเทศฟิลิปปินส์

  บทที่ 2 โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์

  บทที่ 3 วิวัฒนาการการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ มีการพูดถึงเรื่องของ วิวัฒนาการการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ และประมวลกฎหมายการปกครองท้องถิ่นปี ค.ศ.1991

  บทที่ 4 ระบบการปกครองท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน เน้นที่เรื่องของรูปแบบการปกครองท้องถิ่น และโครงสร้างภายในหน่วยการปกครองท้องถิ่น รวมถึงเรื่องขององค์ประกอบของระบบการปกครองท้องถิ่น และในบทนี้ยังได้ฉายให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Intergovernment Relations) และความสัมพันธ์กับองค์การประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชน (Relations with People's Organizations and Non - Governmental Organizations)

  บทที่ 5 บทสรุปและวิเคราะห์ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน

  อาจจะเรียกว่า "สาธารณรัฐฟิลิปปินส์" ช่วยให้เราเข้าใจบริบทต่าง ๆ ของเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานกับเราได้ดีขึ้น และหนังสือเกือบทุกเล่มในชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" ช่วยให้เราเห็นจุดร่วมบางประการโดยเฉพาะเรื่องของระบบการปกครอง และการปกครองท้องถิ่น ของหลายประเทศที่เคยตกเป็นชาติอาณานิคม ได้รับการวางรากฐานของระบบการปกครองภายในอย่างระบบราชการ และระบบการปกครองท้องถิ่นจากประเทศเจ้าอาณานิคม ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือมรดกที่ชาติอาณานิคมทิ้งเอาไว้ บ้างก็ให้ผลดีต่อการดำเนินงาน แต่ก็มีที่มรดกต่าง ๆ จากเหล่าเจ้าอาณานิคมที่เป็นปัญหายิดเยื้อยาวนานของหลายประเทศมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยเช่นกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in