เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม By นรุตม์ เจริญศรี
 • รีวิวเว้ย (864) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เวลาพูดถึงประเทศ "เวียดนาม" คนไทยหลายคนมักจะคิดถึงเรื่องของ "อาหารเวียดนาม" และเมื่อเราชวนสร้างบทสนทนาต่อให้ลึกลงไปกว่าเรื่องของอาหารอย่าง เฝ่อ แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย เนื้อย่างใบชะพลู เราก็มักจะวนกลับมาที่เรื่องของ "อาหาร" ทั้งที่จริง ๆ แล้วเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในฐานะของประเทศที่กำลังจะขยับขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การส่งออก เทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เวียดนามกำลังเป็นประเทศที่ถูกจับตามอง และให้ความสำคัญจากต่างชาติ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการเปิดฐายการผลิตของโรงงานใหม่ ๆ ในเวียดนาม รวมถึงโรงงานหลายส่วนในไทยของบางธุรกิจก็หยุดการขยายโรงงานในไทย และมุ่งไปลงทุนเปิดฐานการผลิตใหม่ที่เวียดนาม อีกทั้งเมื่อย้อยมาดูวงการ E-Sports ของภูมิภาคนี้ เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข็งสำคัญของประเทศไทย ด้วยความที่เวียดนามกำลังเป็นประเทศที่ถูกพูดถึง และถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การทำความรู้จักเพื่อนบ้านคนสำคัญคนนี้เอาไว้ก็ดูจะเป็นประโยชน์สำหรับหลาย ๆ คนในภายหน้า
  หนังสือ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  โดย : นรุตม์ เจริญศรี
  จำนวน : 96 หน้า
  ราคา :  บาท

  "สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มใน หนังสือชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  โดยที่เนื้อหาของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการของเวียดนามในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ รูปแบบและโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นของเวียดนามที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับเนื้อหาในเล่ม "สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" แบ่งออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประเทศเวียดนาม

  บทที่ 2 การเมืองการปกครอง
  - ระบอบการปกครอง
  - ประวัติศาสตร์การเมืองโดยสังเขป การแบ่งการบริหารประเทศ 8 ภูมิภาคในปัจจุบัน
  - การบริหารภูมิภาคในปัจจุบัน
  - กระทรวงและองค์กรที่เทียบเท่าของเวียดนามการปกครองท้องถิ่นของเวียดนามช่วงสมาพันธ์อินโดจีน
  - จังหวัดในเวียดนาม

  บทที่ 3 ระบบการปกครองท้องถิ่น
  - วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น
  - รูปแบบระบบการปกครองท้องถิ่นของเวียดนามในปัจจุบัน (1) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น (2) โครงสร้างการบริหารการปกครองท้องถิ่นของเวียดนาม
  - อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น
  - งบประมาณท้องถิ่น
  - ทรัพยากรบุคคลในการบริหารท้องถิ่น
  - ปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจ
  - การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับท้องถิ่นเวียดนาม

  บทที่ 4 บทสรุป

  ในท้ายที่สุดเมื่อเราอ่าน "สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" เราจะมองเห็นภาพของโครงสร้างระบบการปกครองของเวียดนามได้อย่างชัดเจน อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังช่วยต่อบทสนทนาในเรื่องของประเทศเวียดนามให้มากไปกว่าเรื่องของ "อาหารเวียดนาม" และ "ลุงโอจิมิน"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in