เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐสิงคโปร์ By ศุภกิจ แดงขาว และ เอกวีร์ มีสุข
 • รีวิวเว้ย (863) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลายวันก่อนนั่งคุยกับเพื่อนถึงเรื่องของประเทศสิงคโปร์ ว่าเวลาพูดถึงประเทศสิงคโปร์แต่ละคนคิดถึงอะไรกันบ้าง ข้าวมันไก่ โจ๊ก ปูผัด สวนสนุน สนามบิน สวนพฤกษศาสตร์ สถาบันการเงิน และสำนักงานของบริษัทระดับโลกมากมายที่ตั้งสำนักงานในประเทศที่มีขนาดน่าจะใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ต แต่มีขนาดของ GDP ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย และเมื่อเทียบกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้วคงไม่ต้องพูดถึง แต่ทั้งหมดทั้งมวลในบทสนทนาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ เรื่องของการเมือง ระบบการเมือง ระบบราชการ และการบริหารราชการของสิงคโปร์ไม่ได้ถูกพูดถึงหรือมีการหยิบยกขึ้นมาในวงสนทนาเลยแม้แต่น้อย อย่าว่าแต่ในวงสนทนาไม่เป็นทางการขนาดเวทีเสวนาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ก็มีน้อยครั้งมากที่จะพูดถึงเรื่องของระบบการบริหารราชการของประเทศสิงคโปร์ หรือกระทั่งเรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่น หรือระบบการปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบการปกครองท้องถิ่นก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงในประเด็นเหล่านี้เท่าไหร่นัก และเมื่อมีใครสักคนถามถึงเรื่องของระบบการบริหารราชการของสิงคโปร์ในระดับต่าง ๆ ก็น่าจะหาคนตอบคำถามดังกล่าวได้น้อยคน รวมถึงหนังสือที่จะทำหน้าที่ในการตอบข้อสงสัยดังกล่าวก็คงมีอยู่น้อยเล่มเต็มทีในภาษาไทย
  หนังสือ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
  โดย : ศุภกิจ แดงขาว และ เอกวีร์ มีสุข
  จำนวน : 112 หน้า
  ราคา :  บาท

  หนังสือชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และในเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของ "สาธารณรัฐสิงคโปร์" ที่เนื้อหาของหนังสือไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เฉพาะเพียงแค่การเล่าเรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่น หรือระบบการปกครองที่มีลักษณะคล้าบกับการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่เนื้อหาใน "สาธารณรัฐสิงคโปร์" ยังบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับคนที่ไม่เคยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ของสิงคโปร์มาก่อน โดยเนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  บทที่ 2 พัฒนาการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสิงคโปร์

  บทที่ 3 คณะกรรมการแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
  - คณะกรรมการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ
  - สมาคมประชาชน

  บทที่ 4 สภาเมืองและสภาพัฒนาชุมชน
  - สภาเมือง
  - สภาพัฒนาชุมชน

  บทที่ 5 บทสรุป

  ซึ่งเมื่ออ่าน "สาธารณรัฐสิงคโปร์" เราจะพบว่าระบบการบริหารจัดการเมืองและพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์นั้นอาศัยกลไกของ "คณะกรรมการ" ในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในประเทศ และมีการอาศัยกลไกเสริมอย่างสภาเมือง และสภาชุมชนในการเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่อง อีกทั้งเป็นตัวกลางในการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมาตรการหรือกลไกการแก้ปัญหาเหล่านั้นอาจจะไปถึงขั้นของการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างถาวร และเป็นขั้นตอนที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in