เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว By ศุทธิกานต์ มีจั่น
 • รีวิวเว้ย (862) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เวลาที่เราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้าน เรามักจะมองพวกเขาใจฐานะของบุคคล หรือกลุ่มของบุคคลที่มีเขตแดนติดกันกับประเทศไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่หลายครั้งเรากลับหลงลืมไปว่า ก่อนการเกิดขึ้นของ "รัฐสมัยใหม่" ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยก็เคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อน สิ่งที่ตกทอดสืบเนื่องมายังคงมีปรากฏให้เห็นทั้งในรูปของวัตถุสิ่งของ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตำนาน อาหารการกิน และอื่น  ๆ อย่างที่เราอาจจะเห็นปราสาทขอมที่ปรากฏขึ้นไกลจากชายแดนประเทศกัมพูชา ที่อยู่ในประเทศไทยโดยระยะทางไกลขนาดที่เราพบปราสาทขอมที่จังหวัดเพชรบุรี อย่างปราสาทวัดกำแพงแลง และที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างปราสาทเมืองสิงห์ อีกทั้งวัฒนธรรมอาหารหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในสำหรับอาหารไทย หลายเมนูก็มาจากสำรับอาหารของเพื่อนบ้าน หรือมีปรากฏอยู่ในสำรับอาหารของเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน ดังข้อมูลของอาหารหลายชนิดที่ปรากฏในหนังสือ "ตำรับอาหาร พระราชวังหลวงพระบาง" เพียสิง จะเลินสิน เขียน จินดา จำเริญ แปลจากภาษาลาว ของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เราก็จะพบว่าอาหารหลายหลายรายการทั้งของลาวและของไทยมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาหารของทางภาคอีกสาน และภาคเหนือของไทย นั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบนี้คือกลุ่มของคนที่มีรากบางอย่างร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันลักษณะของความเป็นรัฐสมัยใหม่ส่งผลให้เกิดการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน และมีการแบ่งแยกรูปแบบ และกลไกของระบบการปกครองภายในรัฐหนึ่ง ๆ อย่างแตกต่างชัดเจน และการสำรวจหรือทำความเข้าใจโครงสร้างเหล่านั้นของประเทศเพื่อนบ้านเอาไว้บ้าง ก็ดูจะเป็นเรื่องน่าสนใจ และสำคัญไม่น้อยเมื่อทุกวันนี้พรมแดนกำลังจะถูกทำให้เลือนลงอีกครั้งผ่านการดำเนินนโยบายบางประการในเรื่องของการต่างประเทศ
  หนังสือ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  โดย : ศุทธิกานต์ มีจั่น
  จำนวน : 166 หน้า
  ราคา :  บาท

  "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" หนังสือในชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และใน "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ได้มีการพูดถึงข้อมูลสำคัญ และน่าสนใจต่าง ๆ ของประเทศลาวที่เราอาจจะลืมมองในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไป โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการวางโครงสร้างระบบการปกครองที่หลายอย่างเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอาณานิคม หรือในยุคที่ประเทศลาวรับอิทธิพลจากต่างปนะเทศเข้ามาเพื่อปรับรูปแบบและโครงสร้างการบริหารงานต่าง ๆ ของประเทศ เนื้อหาในหนังสือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" แบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

  บทนำ

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  บทที่ 2 โครงสร้างการปกครอง

  บทที่ 3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น

  บทที่ 4 ระบบการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน

  บทที่ 5 บทสรุป

  สำหรับเราแล้วเรื่องที่น่าสนใจและตื่นตาเป็นอย่างยิ่งในหนังสือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เล่มนี้ คือ เรื่องของการปกครองในระดับแขวง และนครหลวง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการปกครองและการบริหารของประเทศลาว รสมถึงระบบการปกครองท้องถิ่นที่ถูกออกแบบผ่านกลไกของระบบ เมือง เทศบาลและบ้าน ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในเรื่องของระบบ "นายบ้าน" และ "เจ้าแขวง" ที่ทำหน้าที่ประหนึ่งผู้แทนของประชาชนในระดับพื้นที่ อาจจะเรียกได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจเพื่อนบ้านของเรามากขึ้นอีกระดับ นอกเหนือไปจากเรื่องของอาหารการกิน และวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน

   

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in