เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สหพันธรัฐมาเลเซีย By ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
 • รีวิวเว้ย (859) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "มาเลเซีย" เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนที่ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย และถ้าว่ากันในทางประวัติศาสตร์แล้วมาเลเซียกับไทย ครั้งที่ยังเป็นสยามก็ดูจะมีความสัมพันธ์ต่อกันมาเนิ่นนาน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอะไร กระทั่งทุกวันนี้พื้นที่เขตติดต่อชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ก็ยังคงมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นผลพวงจากห่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ระหว่างรัฐที่แข่งขันกันเพื่อขยายดินแดน และด้วยความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่หลายครั้งก็ละเลยความหลากหลายของคนหลาย ๆ กลุ่มในประเทศในช่วงเวลาของการสร้างชาติ หรือถ้าใช้ข้อความในเพลงชาติก็คือช่วงเวลาของการ "รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" ที่เอาเข้าจริงแล้วการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความหลากหลายของเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตแดนแผนที่ (ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่) และถ้าเราพิจารณาบทบาทของไทยกับมาเลเซียในแบบเรียน เราอาจจะยังพอใจชื้นขึ้นมาบ้างว่าบทบาทของเพื่อนบ้านทางด้านทิศทักษิณอย่างมาเลเซียนั้น ดูจะไม่ได้รับบทหนักในประวัติศาสตร์เท่าเพื่อนบ้างทางด้านทิศอื่น แต่นั่นก็เป็นปัญหาประการสำคัญที่หลายครั้งมันทำให้เรารู้จักเพื่อนบ้านของเราน้อยจนเกินไป
  หนังสือ : สหพันธรัฐมาเลเซีย
  โดย : ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
  จำนวน : 84 หน้า
  ราคา :  บาท

  "สหพันธรัฐมาเลเซีย" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  ที่เนื้อหาภายใน "สหพันธรัฐมาเลเซีย" จะบอกเล่าเรื่องราวและมุมมองต่าง ๆ ของ "สหพันธรัฐมาเลเซีย" ในมุมที่เราจะไม่เคยได้พบเจอจากแบบเรียนมาตรฐานด้านประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษา โดยที่เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 บทนำ

  บทที่ 2 สหพันธรัฐมาเลเซีย: ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ

  บทที่ 3 สหพันธรัฐมาเลเซีย: ข้อมูลพื้นฐานการเมืองและการปกครอง

  บทที่ 4 สหพันธรัฐมาเลเซีย: การปกครองส่วนท้องถิ่น

  บทที่ 5 บทสรุปและอภิปรายผล

  และความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของ "สหพันธรัฐมาเลเซีย" ที่ช่วยให้เรามองเห็นบริบทบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศ อันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางด้านเชื้อชาติ ประชากร และประวัติศาสตร์ของชาติ อาจจะเรียกได้ว่า "สหพันธรัฐมาเลเซีย" ช่วยให้เราเข้าใจเพื่อนบ้านของเราในมิติที่มีความหลากหลายมากไปกว่า "Selamat  pagi" การสวัสดีตอนเช้าในภาษามาเลย์

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in