เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สำรวจพื้นที่ทางสังคม By สันต์ สุวัจฉราภินันท์
 • รีวิวเว้ย (842) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "พื้นที่" คำที่เราเองก็ไม่สามารถอธิบายความหมายของมันได้ชัดเจนนัก กระทั่งกดเข้าไปหาความหมายของคำดังกล่าวในเว็บของราชบัณฑิต และลองหยิบเอาพจนานุกรมมาเปิดหาความหมายก็ยังไม่แน่ใจว่าความเข้าใจต่อคำว่าพื้นที่ของสังคมไทยดูจะถูกจำกัดกรอบเอาไว้ด้วยเงื่อนไขทางภาษาไทยอย่างชัดเจน "น. ขนาดของผิวพื้น เช่น หาพื้นที่, อาณาบริเวณ เช่น ตรวจพื้นที่,ลักษณะของพื้นดิน เช่น พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม" ซึ่งเมื่อเราพิจารณาถ้อยความที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรม จะพบว่า "พื้นที่" สะท้อนความหมายใน 2 ลักษณะ คือ (1) ขนาดของพื้นผิว และ (2) อาณาบริเวณ ในความหมายที่ (2) นี้เองที่ทำให้คำว่าพื้นที่หลายครั้งในความเข้าใจของคนเราทำให้มันถูกจำกัดกรอบให้อยู่ภายใต้ "พื้นที่ทางกายภาพ" และตัดทอนซึ่งความหลากหลายและโอกาสในการทำความเข้าใจในความหลากหลายของพื้นที่ไปเสียเกือบหมดในสังคมไทย การคิดถึงพื้นที่ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ทางสังคม เมื่อคำขยายถูกผนวกรวมเข้ากับคำว่า "พื้นที่ (น.)" ส่งผลโดยตรงให้เกิดกรอบที่จำกัดความรับรู้ และตัดโอกาสซึ่งการเรียนรู้และทำความเข้าใจคำว่า "พื้นที่ที่มีคำตาม" ในสังคมนี้ ผลดังกล่าวปรากฎให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อคำว่าพื้นที่ถูกใช้ในสังคม
  หนังสือ : สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน
  โดย : สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  จำนวน : 568 หน้า
  ราคา : 480 บาท

  "สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" หนังสือเล่มหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของ "พื้นที่" แต่เป็นการทำความเข้าใจพื้นที่ผ่านมิติและวิธีคิดของ "วิชาสถาปัตยกรรม" ที่งาน "สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" ชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่าในวิชาสถาปีตยกรรมเอง ก็ไม่ได้มองพื้นที่ในฐานะของพื้นที่ (น.) แต่เพียงเท่านั้นหากแต่พื้นที่จำเป็นต้องถูกสำรวจและทำความเข้าใจในนามของพื้นที่ที่มีคำขยายตามมาด้วย เพราะพื้นที่แต่ละแห่งไม่ได้ถูกแยกขาดอย่างโดดเดี่ยวจากผู้คน สิ่งแวดล้อม และพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทำให้พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองอัดแน่นไปด้วยความหลากหลายและปฏิสัมพันธ์ของหลายสิ่งหลายอย่าง

  "สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" เป็นการรวมเอาบทความทางด้านสถาปัตยกรรมจากนักวิชาการ 7 คน ที่มองพื้นที่ทางสังคมผ่านวัตถุศึกษาก็คือพื้นที่ และวิถีของพื้นที่แห่งนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของ "พื้นที่ทางสังคม" ในบริเวณที่ถูกศึกษา และเพื่อเรียนรู้ในพลวัตของพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่ "สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" สามารถช่วยให้เราเห็นภาพ ทำความเข้าใจลักษณะของพิ้นที่ พลวัตของพื้นที่ และสามารถนำเอาแนวทางของการมองพื้นที่เหล่านั้นผ่านกรอบคิดและวิธีการศึกษา ไปใช่มองดูและศึกษาพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน อาทิ การนำเอากรอบแนวคิด วิธีการศึกษา ไปทำความเข้าใจพื้นที่รอบบ้านของตัวเอง หรือท้องถิ่น ชุมชนที่เราอาศัยอยู่

  อาจจะเรียกได้ว่า "สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" ช่วยให้เรามองเห็นพื้นที่ในมิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรานำเอาวิธีการศึกษาพื้นที่ ไปเรียนรู้ และต่อยอดในการศึกษา ทำความเข้าใจในพื้นที่อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in