เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เมืองนนท์มีดี By จักรพันธุ์ กังวาฬ
 • รีวิวเว้ย (832) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นนทบุรี ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเมืองปริมณฑล ที่มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่เราอาจจะเรียกได้ว่าโตในอัตราเร่ง กระทั่งเมืองนนท์ มีลักษณะใกล้เคียงกับการเป็นเมืองแบบกรุงเทพฯ แบบชนิดที่หายใจรดต้นคอ ในความเปลี่ยนแปลงมี่ผ่านมาทำให้เรามองเมืองปริมณฑลเหล่านี้ในลักษณะของ "เมืองใหญ่" ที่กำลังเกิดใหม่ กระทั่งหลายครั้งเราหลงลืมบริบทของเมืองเหล่านี้ในครั้งอดีต ซึ่งในยุคปัจจุบันมรดกตกทอดบางด้านของเมืองเมืองนั้นก็ยังคงอยู่ หากแต่กำลังลดจำนวนลงเพราะผู้คนเริ่มหลงลืมที่มาของเมืองแห่งนั้นและรากฐานสำคัญที่ทำให้เมืองแห่งนั้นเกิดขึ้น อย่างการพูดถึง "นนทบุรี" หลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่านนทบุรีขึ้นชื่อในเรื่อง "สวยผลไม้" เพราะหากเราย้อนกลับไปอ่านหนังสือเก่า ๆ หรือกระทั่งอ่านประวัติชีวิตของ จอมพล ป. เราก็จะพบเรื่องราวของ "สวนผลไม้" แห่งเมืองนนท์ปรากฎขึ้นหลายครั้ง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า "ทุเรียนนนท์" เป็นอีกหนึ่งมรดกครั้งอดีตที่ตกทอดมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน แต่หลายคนก็เกือบจะหลงลืมไปแล้วว่า "เมืองนนท์มีดี"
  หนังสือ : เมืองนนท์มีดี
  โดย : จักรพันธุ์ กังวาฬ
  จำนวน : 192 หน้า
  ราคา : 290 บาท

  "เมืองนนท์มีดี" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดนนทบุรี ผ่านมุมมองที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่านนทบุรีเคยมี เคยเป็น และยังคงมีมรดกบางอย่างที่ตดทอดผ่านมาในพื้นที่จากครั้งอดีตกระทั่งตกทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ทั้งเรื่องของวิถีชุมชนที่ด้วยพื้นที่ของนนทบุรีคือเมืองน้ำ และด้วยความเป็นพื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำนี้ทำให้นนทบุรีกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งเนื้อหาใน "เมืองนนท์มีดี" จะพาเราย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเมืองนนท์ผ่านสวนผลไม้ แม่น้ำ ลำคลอง และวิถีชีวิตของชาวบ้านตามคลองว่าตั้งแต่ครั้งอดีตคนนนทบุรีใช้ชีวิตกันมาอย่างไร และในกระแสของความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มันส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตของผู้คน และมรดกตกทอดอย่างส่วนผลไม้ และพันธุ์ของผลไม้พื้นเมืองนนทบุรี

  นอกจากนั้นแล้ว "เมืองนนท์มีดี" ยังพาเราไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของคนนนทบุรีในยุคใหม่ ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งในเชิงพื้นที่ และวิถีชีวิตของคนนนทบุรีด้วยกันเอง ทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่นนทบุรีหันมาให้ความสนใจและความสำคัญในเรื่องของการสร้างชุมชนที่ช่วยกันปกป้องมรดกตกทอดของนนทบุรีจากครั้งอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสวนผลไม้โดยใช้พันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่ และการสร้างชุมชนอาหารปลอดภัยในพื้นที่นนทบุรีผ่านกลไกของการรวมกลุ่ม และกลไกของชุมชนดั้งเดิม และชุมชนสมัยใหม่อย่างหมู่บ้านจัดสรร เพื่อสร้างขบวนการอาหารปลอดภัย สำหรับคนนนทบุรีได้มีอาหารที่ดี และอาหารที่เป็นมรดกตกทอดและภูมิปัญญาของคนในอดีต เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าในกระแสของการเติบโตของเมือง หรือการพัฒนาขึ้นของสังคม ไม่จำเป็นที่เมืองหรือสังคมแห่งนั้นจะต้องทิ้งบางสิ่งไปเพื่อให้ได้บางอย่างมา หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ชวนให้เราเห็นว่าเราสามารถทำทั้ง 2 ทางควบคู่กันไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแบบตัดขาดออกจากกัน นอกจาก "เมืองนนท์มีดี" หนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกว่า "เมืองทุกเมืองล้วนมีของดีเป็นของตัวเอง" แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในเมืองจะจัดการมันอย่างไรภายใต้กระแสของการพัฒนาในปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in