เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก By ทีมนักเขียน THE PEOPLE
 • รีวิวเว้ย (777) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราเติมโตมาในประเทศที่ "การบันทึกความทรงจำ" ในรูปของตัวอักษรจากครั้งอดีต หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า "บันทึกประวัติศาสตร์" เป็นสิ่งที่ไม่แพร่หลายของสังคมนี้ อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการ และเมื่อลองค้นให้ลึกลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของบันทึกเกี่ยวกับ "บุคคล" ที่เป็นของของประเทศนี้และย้อนไปก่อนที่ประเทศไทยจะเกิดขึ้น ยิ่งแทบหาไม่ได้ในหลักฐานบันทึกเหล่านั้น อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เพียงบันทึกถึงเรื่องราวของคนเพียงกลุ่มเดียว หรือเพียงครอบครัวเดียว ที่ในปัจจุบันก็ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องของข้อมูลในบันทึกเหล่านั้นว่าจริงแท้เพียงใด แต่ก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่การเขียน การอ่าน การจดบันทึก เคยเป็นของคนบางกลุ่มของสังคมเท่านั้น ในปัจจุบันจึงมีคำพูดกึ่งล้อเลียนที่ว่า "ใครชนะคนนั้นบันทึกประวัติศาสตร์" แน่นอนว่าประวัติของบุคคลก็ถูกนับรวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน
  หนังสือ : THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก
  โดย : ทีมนักเขียน THE PEOPLE
  จำนวน : 176 หน้า
  ราคา : 215 บาท

  "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" หนังสือที่รวบรวมเอาข้อเขียนจากเพจ The People ที่บอกเล่าเรื่องราวของคน ในฐานะของ "บุคคล" ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกพวกเขาว่า "คนธรรมดา" ได้ไหม หากแต่นับเอาจากสถานะของความเป็นปัจเจกชน ผลงายชิ้นต่าง ๆ ที่ถูกบอกเล่าใน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ก็คือเรื่องเล่าของคนธรรมดา 20 คน ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลกด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง

  ซึ่งเราอาจจะเรียก "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ได้ว่าเป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของคนที่ลุกขึ้นมาลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนโลก ด้วยมือและการกระทำของพวกเขาเอง หลายคนที่ปรากฏเรื่องเล่าใน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งของสังคมแห่งหนึ่ง ที่ลงมือเปลี่ยนแปลงและท้าทายขนบเดิม ความเคยชินเดิม หรือโจทย์ปัญหาเดิม ๆ ของสังคม ด้วยวิธีการใหม่และลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิม ๆ เหล่านั้นจนมันกลายเป็นความเปลี่ยนแปลง ที่สำหรับบางคนแล้วมันคือการ "เปลี่ยนโลกทั้งใบ" อย่างสิ้นเชิง และบางคนก็เปลี่ยนโลกของตัวเองให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิ่งเช่ยเดียวกัน

  หากแต่เมื่อลองอ่าน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ให้ดี ๆ เราจะพบจุดร่วมอย่างหนึ่งของคนเปลี่ยนโลกทั้ง 20 คน ว่าทุกคนต่างมีจุดร่วมของการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกัน นั่นก็คือการ "ตั้งคำถามและท้าทายต่อความเคยชิน" ทั้งของตัวเองและของสังคมกระทั่งมันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากการลงมือทำโดยคนธรรมดา ๆ ของสังคม และแน่นอนว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มาจาก "คนธรรมดา" ของสังคมแห่งหนึ่งที่มันบิดเบี้ยว
 • รีวิวเว้ย (777) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราเติมโตมาในประเทศที่ "การบันทึกความทรงจำ" ในรูปของตัวอักษรจากครั้งอดีต หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า "บันทึกประวัติศาสตร์" เป็นสิ่งที่ไม่แพร่หลายของสังคมนี้ อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการ และเมื่อลองค้นให้ลึกลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของบันทึกเกี่ยวกับ "บุคคล" ที่เป็นของของประเทศนี้และย้อนไปก่อนที่ประเทศไทยจะเกิดขึ้น ยิ่งแทบหาไม่ได้ในหลักฐานบันทึกเหล่านั้น อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เพียงบันทึกถึงเรื่องราวของคนเพียงกลุ่มเดียว หรือเพียงครอบครัวเดียว ที่ในปัจจุบันก็ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องของข้อมูลในบันทึกเหล่านั้นว่าจริงแท้เพียงใด แต่ก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่การเขียน การอ่าน การจดบันทึก เคยเป็นของคนบางกลุ่มของสังคมเท่านั้น ในปัจจุบันจึงมีคำพูดกึ่งล้อเลียนที่ว่า "ใครชนะคนนั้นบันทึกประวัติศาสตร์" แน่นอนว่าประวัติของบุคคลก็ถูกนับรวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน
  หนังสือ : THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก
  โดย : ทีมนักเขียน THE PEOPLE
  จำนวน : 176 หน้า
  ราคา : 215 บาท

  "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" หนังสือที่รวบรวมเอาข้อเขียนจากเพจ The People ที่บอกเล่าเรื่องราวของคน ในฐานะของ "บุคคล" ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกพวกเขาว่า "คนธรรมดา" ได้ไหม หากแต่นับเอาจากสถานะของความเป็นปัจเจกชน ผลงายชิ้นต่าง ๆ ที่ถูกบอกเล่าใน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ก็คือเรื่องเล่าของคนธรรมดา 20 คน ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลกด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง

  ซึ่งเราอาจจะเรียก "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ได้ว่าเป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของคนที่ลุกขึ้นมาลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนโลก ด้วยมือและการกระทำของพวกเขาเอง หลายคนที่ปรากฏเรื่องเล่าใน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งของสังคมแห่งหนึ่ง ที่ลงมือเปลี่ยนแปลงและท้าทายขนบเดิม ความเคยชินเดิม หรือโจทย์ปัญหาเดิม ๆ ของสังคม ด้วยวิธีการใหม่และลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิม ๆ เหล่านั้นจนมันกลายเป็นความเปลี่ยนแปลง ที่สำหรับบางคนแล้วมันคือการ "เปลี่ยนโลกทั้งใบ" อย่างสิ้นเชิง และบางคนก็เปลี่ยนโลกของตัวเองให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิ่งเช่ยเดียวกัน

  หากแต่เมื่อลองอ่าน "THE PEOPLE เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก" ให้ดี ๆ เราจะพบจุดร่วมอย่างหนึ่งของคนเปลี่ยนโลกทั้ง 20 คน ว่าทุกคนต่างมีจุดร่วมของการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกัน นั่นก็คือการ "ตั้งคำถามและท้าทายต่อความเคยชิน" ทั้งของตัวเองและของสังคมกระทั่งมันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากการลงมือทำโดยคนธรรมดา ๆ ของสังคม และแน่นอนว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มาจาก "คนธรรมดา" ของสังคมแห่งหนึ่งที่มันบิดเบี้ยว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in