เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น By สกล ลีโนทัย
 • รีวิวเว้ย (744) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ × วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

  รายได้ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่แล้วช่องทางหลัก ๆ ของรายได้ท้องถิ่นจะมาจากการจัดเก็บภาษี บ้างภาษีป้าย บ้างภาษีโรงเรือน หรือถ้าเป็นท้องถิ่นที่มีแหล่งท้องเที่ยวตั้งอยู่ หรืออยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ รายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ก็จะกลายมาเป็นรายได้หลัก ๆ ของท้องถิ่นแห่งนั้น ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแหล่งของรายได้ทางภาษีของท้องถิ่นอีกแหล่งที่สำคัญไม่แพ้ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ก็คือ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ที่ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้มีการพูดถึงเรื่องของการขยับอัตราภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และการเรียกเก็บภาษีที่ดินจากผู้ถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น และนั่นทำให้เรื่องของภาษีที่ดินเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากช่วงหนึ่งในสังคมไทย และด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทำให้เรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลายมาเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งต่อการทำความเข้าใจ และศึกษาในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสำหรับท้องถิ่น ที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจจะกลายมาเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้นได้ในภายหน้า
  หนังสือ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดย : สกล ลีโนทัย
  จำนวน : 241 หน้า
  ราคา : 130 บาท

  "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หนังสือในลักษณะของคู่มือที่พาผู้อ่านไปทำความเข้าใจในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นับตั้งแต่ความหมายของเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามนิยามของรัฐไทย และตามการให้ความหมายของกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ยังพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ซึ่งแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ก็คือการทำความเข้าใจตัวบทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนื้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ในเรื่องของการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่มีการบัญญัติเอาไว้ใน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  สำหรับหนังสือ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจขอบเขตของการจัดการเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมไปถึงการสร้างความรับรู้ในเรื่องความสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่ามีความสำคัญเช่นไรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in