เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การบริหารจัดการแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง By ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
 • รีวิวเว้ย (742) ขยะนับเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศทั่วโลก ไม่ใช่แค่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น หากแต่ขยะกลายมาเป็นปัญหาระดับโลกที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงของปัญหามากยิ่งขึ้น ยิ่งโลกเดินไปจ้างหน้าไวมากขึ้นเท่าไหร่ การบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะจะยิ่งมีมากขึ้น มากขึ้น ตามความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของสังคม และปัญหาจากปริมาณขยะจากการบริโภคนี้เอง ที่ได้กลายมาเป็นปัญหาข้ามพรมแดน ทั้งเรื่องของขยะให้ทะเลที่มีกระแสน้ำเป็นตัวพัดพาไป หรือกระทั่งปัญหาเรื่องของการขนขยะออกมาทิ้งนอกประเทศอย่างขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิค ที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวจะพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าขยะกลุ่มนี้มาทิ้งมากเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งที่ขีดความสามารถในการจัดการขยะของประเทศเราไม่ได้สูงมากนัก และถ้ายิ่งพูดถึงขยะอิเล็กทรอนิคก็ยิ่งเกิดคำถามขึ้นไปอีกว่า "ประเทศเรามีความสามารถในการจัดการขยะรูปแบบนี้ได้จริงหรือ" หรือว่าผู้นำเข้าขยะเหล่านี้คิดเพียงแค่ว่าเอาเข้ามากลบฝังหรือไม่ก็เผาทิ้งให้มันจบ ๆ ไป โดยที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบจากการจัดการขยะในกลุ่มนี้ให้ดีและเป็นระบบ
  หนังสือ : คู่มือการบริหารจัดการแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง (ฉบับปรับปรุงใหม่)
  โดย : ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
  จำนวน : 136 หน้า
  ราคา : 95 บาท

  "คู่มือการบริหารจัดการแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง (ฉบับปรับปรุงใหม่)" คู่มือกิจกรรมในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดในเรื่องของ "ชุมชนไร้ถังขยะ" โดยที่หนังสือเล่ทนี้ได้บอกเล่าในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ อย่างเป็นระบบ และรวมไปถึงบอกเล่าถึงแนวคิดในเรื่องของการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการแปรเปลี่ยนสิ่งของกลายมาเป็นขยะ กระทั่งถึงการจัดการขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ถ้าหากสามารถทำได้มันจะช่วยให้ "ชุมชนไร้ถังขยะ" เกิดขึ้นได้จริง เพราะขยะจะถูกจัดการและบริหารตั้งแต่กระบวนการต้นทาง จนถึงปลายทางของการจัดการขยะ

  หนังสือ "คู่มือการบริหารจัดการแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง (ฉบับปรับปรุงใหม่)" คือการนำเสนอแนวคิดในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่นแบบครบวงจร โดยการออกแบบกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางของการบริหารจัดการขยะในชุมชนและในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ กระทั่งเป้าหมายท้ายที่สุดคือจัดการขยะจนชุมชนท้องถิ่นแห่งนั้น ๆ กลายมาเป็นชุมชนไร้ถังขยะ ที่ชยะในชุมชนสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร จนไม่เหลือทิ้งให้เป็นขยะที่ต้องจัดการด้วยการฝังกลบหรือเผาทำลายแต่เพียงอย่างเดียว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in