เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21
 • รีวิวเว้ย (741) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ × วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

  องค์กรปกครองส่วนของถิ่นในประเทศไทย จะสามารถยกระดับหรือพัฒนาพื้นที่ (เมือง) ของตัวเองให้กลายเป็น "SMART CITY" ได้หรือไม่ (?) นี่คงเป็นหนึ่งในข้อคำถามที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิด หรือไม่เคยที่จะคิดถึงเลยด้วยซ้ำไป เพราะในทัศนะของหลายคน องค์กรปกครองส่สนท้องถิ่นในความรับรู้ของเขาเหล่านั้นมีภารกิจหน้าที่อยู่เพียงไม่กี่อย่าง อาทิ จับหมา เก็บขยะ รดน้ำต้นไม้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งในประเทศไทย มีความสามารถและมีศักยภาพที่มากพอที่จะยกระดับและทำกิจกรรมในพื้นที่ของตนได้อย่างดี หลายครั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถทำได้ดีกว่าภารกิจหน้าที่ของรัฐบาลกลางเสียอีก แต่อาจจะด้วยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่อาจจะไม่เอื่อให้องค์กรปกครองส่สนท้องถิ่นสามารถดำเนินภารกิจบางรายการได้ดังที่ใจหมาย และข้อจำกัดเหล่านี้เองที่กลายมาเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำงายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
  หนังสือ : SMART CITY GUIDE BOOK II: นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21
  โดย : เอกชัย สุมาลี ชัยวุฒิ ตันไชย
  จำนวน : 135 หน้า
  ราคา : 160 บาท

  "SMART CITY GUIDE BOOK II: นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21" เนื้อหาของหนังสือบอกเล่าเรื่องของการพัฒนาเมือง (ท้องถิ่น) สู่การเป็น Smart City ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือพื้นที่หนึ่ง ๆ สามารถดำเนินการในการพัฒนาและยกระดับเมืองของตนเองให้กลายเป็น Smart City ได้ โดยที่ "SMART CITY GUIDE BOOK II: นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21" ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเมืองในทางสถิติในเรื่องของการยกระดับเมืองให้กลายเป็น Smart City ผ่านมาตรวัดในเรื่องของการทำให้เมืองกลายเป็นเมือง Smart ในแต่ละด้าน เพราะ Smart City ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเพียงมุมเดียว หากแต่ความเป็นเมืองแบบ Smart City ยังคงมีอีกหลายมุมหลายด้านให้เมืองหนึ่ง ๆ สามารถหยิบเลือกและพัฒนาตัวเองสู่การเป็น Smart City ได้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in