เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา By วุฒิสาร ตันไชย
 • รีวิวเว้ย (740) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ × วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

  พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของทั่วทั้งโลกกำลังจะกลายเป็น "เมือง" โดยเฉพาะการกลายเป็นเมืองในระดับของนคร และมหานคร ที่เติบโตด้วยอัตราเร่งภายใจ้การขยายตัวของกลุ่มประชากร และการอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนในประเทศกำลังพัฒนา ที่ประเทศในกลุ่มนี้มีอัตราการกลายเป็นเมืองที่สูงมาก เมื่อเทีนบกับประเทศพัฒนาแล้ว และมีการคาดการณ์แนวโน้มของโลกว่าในอนาคตเมืองที่จะมีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกจะขยับไปอยู่ในทวีปแอฟริกาที่ในทุกวันนี้อัตราการเติบโตของจำนวนประชากร และสัดส่วนวัยแรงงานอยู่ในระดับอายุเฉลี่ยนที่ 17-18 ปีของประชากรทั้งประเทศ
  หนังสือ : เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา
  โดย : วุฒิสาร และ ชัยวุฒิ ตันไชย
  จำนวน : 120 หน้า
  ราคา : 89 บาท

  "เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเมือง และความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะความท้าทายในเรื่องที่เกิดจากการความเป็นเมืองและการเจริญขึ้นของเมือง อาทิ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความแออัดของเมือง ปัญหาฝุ่นควัน และปัญหาเมืองตาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กำลังกลายเป็นโจทย์สำคัญของเมืองหลายเมืองทั่วทั้งโลก

  "เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา" บอกเล่าถึงเมืองต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาและยกระดับของเมืองในรูปแบบของ SMART CITY ผ่านกิจกรรม กลไก และแนวทางของการดำเนินกิจกรรมในเมือง โดยที่เนื้อหาใน "เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา" ได้หยิบยกเอา 6 ประเด็นจาก 6 เมืองกรณีศึกษามาถ่ายทอดให้คนอ่านได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเมืองในโลกกำลังดำเนินไปเช่นไร และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เอง ที่อาจจะสร้างเมืองให้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการปรับตัวและการรับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in