เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เกร็ดเทพเจ้าจีน By สมชาย จิว
 • รีวิวเว้ย (685) ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า และสิ่งเหนือธรรมชาติต่าง ๆ ดูจะเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่มนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ปรากฎการณ์ของธรรมชาติยังไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุและผล ความเชื่อในเรื่องของอำนาจที่เหนือขึ้นไปกว่าคนธรรมดาจึงปรากฎขึ้นในฐานะของความเชื่อที่ "เหนือธรรมชาติ" นับตั้งแต่สังคมยุคโบราณความเชื่อของมนุษย์ก็ผูกโยงอยู่กับธรรมชาติในฐานะของสิ่งเหนือธรรมชาติ สังคมล่าสัตว์มีความเชื่อตกทอดในเรื่องของวิณญาณของสรรพชีวิตที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ สังคมตั้งถิ่นฐานมีความเชื่อเรื่องของธรรมชาติปรากฎในรูปแบบของ "เทพเจ้า" ที่ถูกสร้างขึ้นในฐานะของผู้สร้างสิ่งเหนือการคาดคิด อาทิ ฝน ฟ้า อากาศ ล้วนมีภาพแทนของเทพเจ้าปรากฎอยู่แทบทั้งสิ้น และในแทบทุกสังคมมักมีตำนานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ และเทพเจ้าประจำปรากฎการณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะกับสังคม "จีน" ที่เทพเจ้ามีจำนวนมากมายจนนับด้วยนิ้วมือไม่หมด และด้วยรูปแบบของเทพเจ้าในแบบของ "ตำนาน" และในรูปแบบของ "บุคคล" ที่มีการเลื่อนไหล่ แต่งตั้ง โยกย้าย สลับ ขยับและเปลี่ยทำให้เทพเจ้าในสังคมจีนมีอยู่มากมาย หลายครั้งมากเสียจนคนจีนก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเทพเจ้าองค์นี้มีอยู่ในจีน และบางครั้งตำนานเทพเจ้าองค์เดียวกันอาจจะมีมากมายหลายร้อยเรื่องก็เป็นได้ในสังคมจีน 
  หนังสือ : เกร็ดเทพเจ้าจีน
  โดย : สมชาย จิว
  จำนวน : 288 หน้า
  ราคา : 295 บาท

  "เกร็ดเทพเจ้าจีน" หนังสือที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าจีน ที่ถูกหยิบเลือกมาเล่าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของความหลากหลายของเทพเจ้า ทั้งเรื่องของที่มาที่ไป ประวัติและเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานและพลังของเทพเจ้าแต่ละองค์ที่ถูกหยิบมาบอกเล่าใน "เกร็ดเทพเจ้าจีน" ทำให้เราได้เข้าใจถึงรูปแบบของวงการเทพเจ้าจีนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ "ความหลากหลาย" ของเทพเจ้าจีน 

  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลากที่มา หลายความเชื่อ หรือแม้กระทั่งความหลากหลายในเรื่องของการให้ความหมายและการให้การบูชา อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางเพศของเทพเจ้าจีนที่ถูกบอกเล่าเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจใน "เกร็ดเทพเจ้าจีน" ที่อาจจะเรียกได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้เรื่องของเทพเจ้าจีนแล้ว เรายังได้เรียนรู้ถึงขนบ ธรรมเนียม ประเพณีบางประการที่ปรากฎอยู่ในสังคมจีน ที่สะท้อนออกมาในรูปของเทพเจ้าที่คนจีนกราบไหว้บูชา เรื่องราวของเทพเจ้าและ "เกร็ดเทพเจ้าจีน" นับเป็นเรื่องราวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสังคมหนึ่ง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเราลองเอาบริบทและวิธีการทำความเข้าใจเทพเจ้าของจีน มาทำความเข้าใจเทพ เทวดา และความเชื่อของไทย เราอาจจะได้เห็นความเชื่อมโยงที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของความคิดบางแบบของสังคมไทยก็เป็นได้ ดังที่เทพเจ้าจีนส่งอิทธิพลต่อสังคมคนจีน ดังที่ได้ถูกบอกเล่าเอาไว้ใน "เกร็ดเทพเจ้าจีน"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in