เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
มังกรสยายเกร็ด By สมชาย จิว
 • รีวิวเว้ย (684) จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่าขยับขึ้นมามีบทบาทอย่างมากต่อโลกในยุคปัจจุบัน และการขยับขึ้นมามีบทบาทของจีนในโลกยุคปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นการเข้ามามีบทบาทแบบก้าวกระโดด นับจากวันที่จีนเป็นเพียงประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยังคงมีปัญหาการปกครองภายในเมื่อหลายสิบปีก่อน กระทั่งพัฒนามาสู่ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการเลียนแบบ และในปัจจุบันที่จีนขยับขยายมาเป็นประเทศมหาอำนาจแถวหน้าของโลกที่ยืนเหยียบแท่นของมหาอำนาจอันดับหนึ่งหลังสงครามเย็นอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การทะยานขึ้นมาสู่อันดับต้นของโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์หลายพันปีของชนชาติจีน เราจะพบว่าคนจีนมีฐานรากที่สำคัญที่ส่งผลให้จีนเป็นจีนมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร และจีนยังคงเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการพัฒนาและการต่อสู้ในครั้งอดีตที่แสดงให้เห็นแล้วว่าอดีตเหล่านั้นคือรากฐานของการสร้างประเทศจีนในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของทรัพยากร เทคโนโลยี ผู้คน การค้า วัฒนธรรม ศิลปะ ฯลฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ ในครั้งกระโน้นเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ช่วยให้จีนมีคสามมั่นคงบางประการที่พร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  หนังสือ : มังกรสยายเกร็ด
  โดย : สมชาย จิว
  จำนวน : 360 หน้า
  ราคา : 320 บาท

  "มังกรสยายเกร็ด" เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ "เกร็ดประวัติศาสตร์" ที่น่าสนใจของจีน โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่อาจจะเรียกได้ว่า มิได้อยู่ในกระแสหลักของการรับรู้ของสังคมโลก ทั้งเรื่องราวของเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประวัติศาสตร์ เรื่องของผู้คนที่มีบทบาทสำคัญในฐานะของคนสำคัญธรรมดาที่ส่งผลบางอย่างต่อสังคมและประเทศจีนมานับตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน 

  นอกจากนั้นแล้ว "มังกรสยายเกร็ด" ยังช่วยให้เราเห็นภาพกว้างของประวัติศาสตร์จีนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เมื่อนำเอาภาพนั้นมาวางทับลงบทวิธีการศึกษาหรือวิธีการเล่าเรื่องตามขนบประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพราะเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเขียนและการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของจีนนั้น ไม่ได้ว่าตัวอยู่บนฐานของประวัติศาสตร์แบบ "ราชสำนัก" และประวัติศาสตร์ของ "ผู้ชนะ" แต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่ความหลากหลายของทั้งผู้คนและวัฒนธรรมนั้น ช่วยให้ภาพจำในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

  และหนังสือ "มังกรสยายเกร็ด" ได้ช่วยให้เรามองเห็นภาพ และทำความเข้าใจภาพดังกล่าวผ่านเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าใจถึงรากฐานของความเป็นมาบางอย่างของสังคมหนึ่ง ๆ แล้ว สิ่งนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ นั้นได้ดียิ่งขึ้น และมันจะช่วยสร้างความรับรู้ในมิติที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งสิ่งนี่อาจจะยังหาไม่ได้จากขนบของการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐไทย แต่ก็ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นเสียเลยในไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ มันแสดงให้เห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงบางประการของขนบการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐและสังคมไทย กำลังถูกสั่นคลอนจากการตั้งคำถามของคนรุ่นใหม่ในสังคม

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in