เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
De Proiundis ที่ใดมีความเศร้า By Oscar Wilde แปล รติพร ชัยปิยะพร
 • รีวิวเว้ย (683) "ความรัก" และ "การมีรัก" ไม่ใช่สิ่งที่ผิด ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักแบบต่างเพศ ความรักแบบเพศเดียวกัน ความรักแบบต่างวัย ความรักแบบวัยใกล้กัน หรือแม้กระทั่งความรักระหว่างคนต่างกลุ่มต่างเชื้อชาติก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด หากแต่ "ความผิดเดียวของความรัก" คือการถูกกำกับและครอบงำด้วยสิ่งที่ "มิใช่รัก" อาทิ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมที่ถูกหยิบใช้มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดความรัก ทั้งที่สิ่งที่กำลังทำหน้าที่ "กำหนดความรัก" นั้นมิใช่สิ่งที่มีหัวใจ และมิใช่สิ่งที่เข้าใจความรักหรือเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจในความรักได้เลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะเมื่อเราย้อนกลับไปในยุคก่อน เมืาอเราพิจารณาคสามรักในกรอบของรัฐที่ถูดครอบงำด้วยศาสนาอย่างเข้มค้น โดยเฉพาะศาสนานิกายคาทอลิก ความรักคือสิ่งที่ถูก "ควบคุม" อย่างถึงที่สุด มิใช่แค่เรื่องของความรักต้องเกิดขึ้นเฉพาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้น หากแต่ผลตามมาของความรักอย่างการร่วมเพศหรือสิ่งอื่นใดก็ถูกควบคุมตามไปด้วย ที่เราอาจจะเคยได้ยินในฐานของท่าร่วมรักอย่างท่า Missionary Position หรือการกำหนดท่ารวมเพศของมนุษย์มิให้ใช้ท่าทางอื่นใดเพราะมันคล้ายหรือใกล้ดคียงกับท่าทางของสัตว์ที่นับได้ว่าเป็นละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปเสีย ซึ่งเราก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการ "ควบคุม" ในเรื่องของ "ความรัก" ยังคงปรากฎอยู่บ่อยครั้งในหลายสังคม โดยเฉพาะกับบางสังคมที่มีลักษณะของสังคมแบบอนุรักษ์นิยมที่เข้มค้น 
  หนังสือ : De Proiundis ที่ใดมีความเศร้า
  โดย : Oscar Wilde แปล รติพร ชัยปิยะพร
  จำนวน : 160 หน้า
  ราคา : 200 บาท

  "De Proiundis ที่ใดมีความเศร้า" หนังสือที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความรักของ "ออสการ์ ไวลด์" ในสังคมที่ "ความรัก" ยังคงถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์สำคัญของสังคมหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเมื่อความรักนั้นเกิดขึเนบนฐานของ "การรักเพศเดียวกัน" ที่ในช่วงเวลานั้นสังคมของไวลด์การกระทำดังกล่าวยังคงผิดกฎของสังคม ซึ่งรวมไปถึงการผิดกฎหมายที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมนั้นด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว

  "ความรัก" ทำให้ไวลด์ต้องพบเจอกับโทษทัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความรัก และโทษทัณฑ์ดังกล่าวนั้นเองที่ก่อให้เกิด "De Proiundis ที่ใดมีความเศร้า" ที่ได้รวมเอาจดหมายขนาดยาวที่ไวลด์เขียนขึ้นเมื่อถูกลงทัณฑ์ ซึ่งเป็นจดหมายขนาดยาวที่เขาเขียนถึงเรื่องราวของความรักของตนเอง ที่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันมิใช่ "สิ่งผิด" หากแต่ความผิดประการเดียวที่เราต้องเผชิญคือการที่เขาต้องอยู่ในสังคมที่มองว่า "ความรัก" ที่แตกต่างไปจากกราบกติกาของสังคมคือ "สิ่งผิด" และเขาต้องถูกโทษทัณฑ์เพียงเพราะเขาไม่รักตามกรอบกติการของสังคม และเขาแค่รักมากไปกว่าที่กรอบกติกาของสังคมกำหนด

  เรื่องราวของไวลด์ใน "De Proiundis ที่ใดมีความเศร้า" ที่ละเมิดกติกาอันไม่เป็นธรรมของความรักในสังคมหนึ่งในครั้งอดีต มันยังคงปรากอยู่เสมอ ๆ แม้กระทั่งในยุคสมัยปัจจุบัน ที่บางประเทศบางรัฐยังคงมีกติกาที่กำหนดให้ "คนบางคนต้องถูกรัก" ทั้ง ๆ ที่พวกเขาช่างทำตัวได้ดีมากเสียจนหลายคน "รักไม่ลง"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in