เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ By สุนิสา ช่อแก้ว
 • รีวิวเว้ย (663) ยอมรับโดยดีว่าในชั้นเรียนวิชารัฐศาสตร์ โดยเฉพาะของสาขาการเมืองการปกครอง ที่ธรรมศาสตร์ นักเรียนรัฐศาสตร์สาขาปกครอง มักจะมีปัญหาเกือบทุกครั้งเวลาคุยกับเพื่อนที่อยู่สาขาบริหารรัฐกิจ รวมถึงสาขาการระหว่างประเทศด้วย อาจจะเรียกง่าย ๆ ว่า ทั้งสามสาขามักจะมีปัญหากันเองอยู่บ่อย ๆ ในเวลาที่ต้อง "คุยเรื่องเดียวกัน" แต่เรามีชุดความรู้และวิธีการมองโลกคนละชุดจากความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เราถูกสอนมา ทำให้หลาย ๆ ครั้งในเวลาที่นักเรียนจากทั้งสามสาขามาทำงานร่วมกันสักชิ้นหนึ่งความ "บันเทิง" จึงเกิดขึ้นได้เสมอ และมันจะยิ่งบันเทิงไปกว่านั้นเมื่อพวกเราเลือกสาขาวิชาโทแบบข้ามไปเรียนในสาขาวิชาอื่น อย่างเราเองเรียนวิชาโทวิทยาศาสตร์แน่นอนง่าเทิดเทิงสิ้นดี และเพื่อนอีกหลายคนที่เลือกข้ามไปเรียนในสาขา "บริหารรัฐกิจ" ต่างก็บันเทิงไม่แพ้กัน เพราะในสาขาบริหารรัฐกิจนั้น หากพูดให้ถึงที่สุดแล้วความรู้ของเด็กปกครองที่ก้าวข้ามไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ในทสงปฏิบัติและอาจจะติดลบในทางทฤษฎี เพราะจากการเรียนสิ่งที่เป็นนามธรรม ข้ามมาสู่การหยิบใช้วิ่งที่เรียนมาอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้อง กำหนด วางเกณฑ์ และตัดสินได้ "การข้ามพรมแดน" ของ "ความรู้" จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนรัฐศาสตร์ในต่างสาขาของรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อข้ามไปในเรื่องของ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ที่เด็กปกครองหลาย ๆ คนคงนั่งเก่าหัวแบบงง ๆ ว่า วิชาที่เรียนมาของปกครองทำให้เราเป็นมนุษย์จริง ๆ รึเปล่าวะ (?) และไหนจะต้องมานั่งทำความเข้าใจกับ "ตัวชี้วัด" และ "การกำหนดค่า" ของ "มนุษย์" ในฐานะของทรัพยากร สิ่งเหล่านี้สร้างข้อคำถามอย่างมากต่อการข้ามไปสู่ศาสตร์ที่เรียกว่า "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ต่อเด็กปกครองอย่างเรา 
  หนังสือ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา
  โดย : สุนิสา ช่อแก้ว
  จำนวน : 456 หน้า
  ราคา : 380 บาท

  ตอนแรกที่ได้รับหนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" มาจากโรงพิมพ์เราชั่งใจอยู่นานมากว่า "เราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จริง ๆ รึเปล่า" (?) เพราะเท่สที่จำได้การข้ามพรมแดนความรู้ครั้งล่าสุดตอนเรียนวิชาโทในชั้นปริญญาตรี สร้างคสามเทิดเทิงที่ออกไปทางหายนะมากกว่าเป็นเรื่องดี ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า "จะอ่านไหวมั้ย" และจาก "ขนาดของหนังสือ" ที่เรียกได้ว่าแค่เห็นก็ "ท้อ" แล้วเพราะหนังสื่อ ใหญ่ ยาวและหนามาก

  แต่จนแล้วจนรอดเราก็เริ่มอ่านคำนำ สารบัญและบทแรกของหนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" พอรู้ตัวอีกทีเราก็อ่านจบและมานั่งเขียนรีวิวอยู่ ณ เวลานี้แล้ว

  หนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" ช่วยเปิดพรมแดนความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า "การบริหารจัดการบุคคล" ในทั้งระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งการบริหารบุคคลในระดับปัจเจก โดยที่ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" เริ่มต้นจากการแสดงให้เราได้เห็นและเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เราเองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทางทฤษฎีจะมีคสามสนุกและน่าติดตามไม่แพ้ทฤษฎีของสาขาปกครอง

  นอกจากนั้นแล้ว "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการในเรื่องของทรัพยากรสำคัญอย่างบุคคล ทั้งในเรื่องของการพัฒนา ส่งเสริม รักษา และต่อยอดให้ทรัพยากรอย่างบุคคลนั้นมีพัฒนาการและมีคสามสามารถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับพัฒนาคุณภาพและยกระดับการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม

  อีกทั้ง "การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา" ช่วยสร้างความรับรู้ในเรื่องของ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ให้กับเราในมุมใหม่ โดยที่หนังสือชี้ชวนให้เรามองเรื่องดังกล่าวผ่านมิติหรือสิ่งที่เรามีติดตัวมาแต่แรก (สำหรับเราคือสาตาและชุดความรู้ของสาขาปกครอง) ซึ่งเราอาจจะเห็นมิติและความเป็นไปได้อื่น ๆ ในเรื่องของการข้ามพรมแดนความรู้ในแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in