เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย By บรรพต กำเนิดศิริ
 • รีวิวเว้ย (662) หลายคนไม่เชื่อว่าการล่มสลายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ "เวลา" หรือ "กาละ (กาล)" เป็นปัจจัยสำคัญของการล่มสลายของหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาในอดีต นับตั้งแต่การล่มสลายของอารยธรรมโบราณ การล่มสลายของชนเผ่าต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการล่มสลายของอาณาจักร และจักรวรรดิล้วนเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการอุดหนุ่นของ "กาละ" แทบทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อ กาละ + เทศะ จนกลายเป็นคำว่า "กาลเทศะ" หรือการมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของช่วงเวลาและสถานที่ (ในที่นี้ของหมายรวมถึงบริบทของสังคม) การล่มสลาย การเปลี่ยนแปลว ความท้าทาย มันจะเดินทางมาถึงเมื่อเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมมาบรรจบกันเสมอ เหมือนกับการเมืองของบางประเทศที่ช่วงเวลานี้เวลาและบริบทของสังคมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการยื้อยุดระหว่างกัน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว "กาลล่มสลาย" จะมาถึงหากผู้ที่ยืนต้านกระแสของการเปลี่ยนแปลงยังไม่ยอมที่จะเปลี่นนแปลงตัวเอง ในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหวนกลับจะมาเยื่อนผู้ที่ต้านทานกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังคำพูดหนึ่งที่ว่า "เมื่อลมพัดมาแรง ๆ บางคนสร้างกำแพง บางคนสร้างกังหัน" และเมื่อถึงวันนั้นกาลล่มสลายจักมาถึง 
  หนังสือ : สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย
  โดย : บรรพต กำเนิดศิริ
  จำนวน : 352 หน้า
  ราคา : 320 บาท

  "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของ "มหาจักรวรรดิ" ทั้งสี่อันได้แก่ (1) อังกฤษ (2) ออสเตรีย-ฮังการี (3) เยอรมัน และ (4) รีสเซีย โดยที่เรื่องราวในหนังสือ "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" ได้บอกเล่าถึงคสามเป็นมาและการล่มสลายของจักรวรรดิ หรืออาจจะมองในภาพที่เล็กกว่าอย่างรัฐและชนเผ่า ที่มีพัฒนาการของการรวมกลุ่ม การเผชิญความท้าทาย และนำพามาสู่การล่มสลายอันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฎจักรของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหนึ่งชีวิต หากแต่เปลี่ยนรูปจากชีวิตของคนมาสู่ชีวิตของจักรวรรดิหรือรัฐหนึ่ง ๆ 

  "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" ได้ฉายให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิสำคัญทั้ง 4 แห่งที่เคยหยัดยืนอย่างท้าทายในทวีปยุโรปในครั้งอดีตและนัยเป็นมหาจักรวรรดิที่ทรงอิทธิพลยิ่งทั้งในแง่ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทหาร แต่ในท้ายที่สุดแล้วมหาจักรวรรดิทั้งสี่ก็ยังคงเดินมาถึงหนทางของการล่มสลายอยู่ดี อาจจะด้วยหลากเหตุหลายปัจจัยที่ในหนังสือ "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" ได้ชี้ชวนให้เราทำความเข้าใจและมองหาหลักหมุดและมูลเหตุแห่งการล่มสลายของมหาจักรวรรดิทั้งสี่ 

  โดยการบอกเล่าเรื่องราวภายในเล่ม "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" นับเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของรัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ออกมาได้อย่างสนุกสนานช่วนอ่าน และไม่ยากเกินกว่าการอ่านของผู้อ่านทุกคน อีกทั้งการเล่าเรื่องในเล่มยังสะท้อนภาพของการเล่าเรื่องตามขนบของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าช่วงเวลาแบบกาลเวลาที่ต่อเนื่องทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเหตุภาพได้ชัดเจน อาจจะเรียกได้ว่า "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" เป็นหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ (ต่างประเทศ) ที่อ่านสนุกและน่าติดจามมาก ๆ อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาภายในของ "สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย" ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผลสุดท้ายของคนที่เลือกทำตามข้อความที่ว่า "เมื่อลมพัดมาแรง ๆ บางคนสร้างกำแพง บางคนสร้างกังหัน" หนทางของผู้คน (มหาจักรวรรดิ) เหล่านั้นเป็นเช่นใดกันในตอนจบสุดท้ายของ "สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in