เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้ By Hiromi Yamasaki แปล สกล โสภิตอาชาศักดิ์
 • รีวิวเว้ย (243) คนเราจะทำงานกับคนทที่เราไม่ชอบขี้หน้า หรือเรียกแบบเหมารวมว่า "เกลียด" ได้อย่างไร ในเมื่อการเลือกตัดสินใจย้ายงานก็ดูเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก หรือการเลือกลาออกจากงานก็ดูจะเป็นการกระทำที่อาจหาญเกินไปนัก เพราะไม่รู้ว่าลาออกไปแล้วจะเอาอะไรกิน ปัญหาของการต้องทนทำงานกับคนที่เราไม่ชอบ จึงดูเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือน อาจจะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตหลังเรียนจบมันผูกโยงอยู่กับการทำงาน และเมื่อมาทำงานแล้วยิ่งเจอคนที่เกลียดขี้หน้า มันจะกลายเป็นว่าชีวิตดูบรรลัยขึ้นอย่างไม่น่าให้อภัย
  หนังสือ : ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้
  โดย : Hiromi Yamasaki แปล สกล โสภิตอาชาศักดิ์
  จำนวน : 223หน้า
  ราคา : 260 บาท

  อย่างที่บอกไง้ว่าการทำงานกลายเป็นช่วงเวลาช่วงใหญ่และยาวของชีวิตคนหนึ่งคน หากคนคนนั้นเรียนจบเมื่ออายุ 20 ปีและเข้าทำงานเมื่อเรียนจบและอยู่จนครบกำหนดการเกษียณอายุการทำงาน อาจจะตีที่ 60 ปี นั่นจะเท่ากับว่าเรามำงานทั้งสิ้น 60 ปี หากคิดเป็นเวลาการทำงานแบบหยาบ ๆ ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน มันจะเท่ากับว่าเราใช่เวลาทั้งสิ้น 83,520 ชัวโมงเป็นอย่างน้อยในการทำงานตลอดระยะเวลา 40 ปี (คิดโดยหักวันเสาร์-อาทิตย์ ออกแบบหยาบ ๆ)

  ซึ่งจะเท่ากับว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตที่เหลืออยู่ไปกับการทำงาน และยิ่งถ้าที่ทำงานมีคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า ที่ดันอายุเท่ากัน เข้าทำงานพร้อม ๆ กัน อยู่ทีมเดียวกัน นั่นจะเท่ากับว่าเราต้องทนเจอหน้ามันไปตลอด 83,520 ชั่วโมง ดูแล้วเป็นตัวเลขชั่วโมงการทำงานดีบรรลัยอย่าบอกใคร

  ดังนั้นสังคมการมำวานจึงเป็นอีกหนึ่งสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แนวคิดและชีวิตของคนคนหนึ่งไปแทบตลอดกาล เมื่อคุณทำงานแล้วไม่มีความสุข ทำงานแล้วไม่ชอบขี้หน้าคนในที่ทำงาน และด้วยความอดทนที่ลดต่ำลงเท่ากับความเร็วเฉลี่ยในการเข้าอินเตอร์เน็ต นั่นส่งผลให้การลาออกจากงานหรือการเปบี่ยนงานเป็นตัวเลือกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อย่างที่เราเห็นตามหน้า Facebook ของเพื่อนหลาย ๆ คนที่บางคนใช้นโยบายเปลี่ยนงานใหม่ทุก ๆ หนึ่งไตรมาส

  แต่ก็ใช่ว่าการลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายงาน ตะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไม่พบกับความบรรลัยในอาชีพทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ เหตุนี้ "ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้" จึงเป็นหนัฃสือที่เหมาะควรสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานใหม่ หรือทำงานมาแล้วแต่เปลี่ยนที่มำงานใหม่ทุกไตรมาส หรือแม้กระมั่งกับผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนงานเลย แต่ต้องใช้ความอดทนกว่า 83,000 ชั่วโมงเพื่อทนกับอีคนโต๊ะข้าง ๆ

  "ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้" จะช่วยทำหน้าที่เป็นคู่มือแนะนำในการปฏิบัติตัว ต่อผู้ร่วมงานสุดแสนน่ารักของเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัว การทำความเข้าใจ การเรียนรู้ การเป็นผู้ให้ หรือแม้กระทั่งความอดทน ที่จะทำให้เราผ่านเรื่องร้าย ๆ เหล่านั้นไปได้

  แต่ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ทำตามทุกขั้นตอน และยังไม่สามารถจัดการกับอีคนโต๊ะข้าง ๆ ได้ การลาออกเพื่อหางานใหม่ก็ดูจะเป็นหนทางที่เหมาะสม แต่เปลี่ยนจากทุก ๆ ไตรมาส มาเป็นทุก ๆ 1-2 ปีน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะอย่างน้อย ๆ ก็ทำงานให้ได้โบนัสประจำปีแล้วก็ค่อยสาออกก็ยังดีนะทุกคน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in