เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
Made in Italt: ปัญญาอิตาลี By ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
 • รีวิวเว้ย (242) "เคล็ดลับก็คือความหลงไหล เพราะหากคุณรักในสิ่งไหน คุณจะทำมันอย่างดีที่สุด นั่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากคุณไม่มีความรู้สึกแบบนี้ข้างใน มันคงเป็นเรื่องยาก" (Made in Italt: ปัญญาอิตาลี, น.275) ข้อความข้างต้นน่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ทำให้การทำงาน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกกันว่างานฝีมือ หรือแม้กระทั่งงานที่ทำในระบบอุตสาหกรรม กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับใครคนหนึ่ง และกลายเป็นสิ่งที่คนผู้นั้นรักษา สือทอดและต่อยอดมัน จนกระทั่งออกมาเป็นสิ่งสูงค่า ทั้งต่อตัวผู้ออกแบบหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ และต่อผู้บริโภคที่สามารถรับรู้คุณค่าของของสิ่งนั้น ผ่านความเอาใจใส่ของผู้ที่รังสรรค์มันขึ้นมาด้วย สมอง สองมือ และอาจจะมีเครื่องจักรเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยในบางกิจกรรม 
  หนังสือ : Made in Italt: ปัญญาอิตาลี
  โดย : ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  จำนวน : 400 หน้า
  ราคา : 495 บาท

  "Made in Italt: ปัญญาอิตาลี" เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของประเทศอิตาลี ผ่านประวัติศาสตร์ ความคิด ความทรงจำ ศิลปะ อุตสาหกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน หรือแม้กระทั่งผ่านกิจกรรมของเมือง ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของนักเขียน และนักตั้งคำถามอันดับต้นของเมืองไทย อย่างคุณภิญโญ

  อิตาลี เคยเป็นเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมายทั้งดีและร้ายมามากและนานพอ ๆ กับประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งรัฐชาติก่อนที่จะกลายมาเป็นประเทศอิตาลีอย่างในปัจจุบัน

  ตลอดความยาว 400 หน้ากระดาษของ "Made in Italt: ปัญญาอิตาลี" นำพาเราไปพบกับเรื่องราวของประเทศนี้ ในมุมที่น่าสนใจ เรียกได้ว่าในแทบทุกด้าน ทำให้เราได้เห็น ได้เข้าใจ และได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ถูกขนานนามว่า "ปัญญาอิตาลี" ที่ช่วยสร้างชาติและวัฒนธรรมให้เจริญแข็งแรง

  ทั้งเรื่องราวของวงการแฟชัน วงการการเมือง วงการศิลปะ ฯลฯ ล่วนถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาของคนอิตาลี นับตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มีการรวมชาติอิตาลี ผ่านกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าของความเป็นอิตาลีขึ้นมากระทั่งเป็นรูปร่างอย่างในปัจจุบัน

  อิตาลีในทุกวันนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเท่ากาลก่อน ไม่ได้เป็นนำแฟชันเท่าในสมัยอดีต และไม่ได้มีการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทางการเมืองที่เข้มข้นและเข้มแข็งเท่าอดีตกาล และทุกวิ่งที่อย่างที่เคยเกิดขึ้นที่นี้นั้น ล่วนเป็น "ปัญญา" ที่สร้าง ส่งต่อ และส่งเสริมให้โลกของเราได้รู้จักกับหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างที่ "ปัญญาของชาวอิตาลี" เป็นผู้คิดค้นขึ้น

  ถึงยุคปัจจุบัน อิตาลีอาจจะไม่ได้เป็นมหาอำนาจในหลาย ๆ ด้านเมื่อเมื่อครั้งก่อน แต่ปัจจุบันมหาอำนาจในด้านต่าง ๆ ของโลก ก็ล้วนอาศัยภูมิปัญญาจากกาลก่อน ที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเครื่องเรียนรู้และพัฒนากระทั่งถึงกาลปัจจุบัน

  เหตุนี้ "Made in Italt: ปัญญาอิตาลี" จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อให้เราเข้าใจอดีต เพื่อศึกษาปัจจุบัน และเรียนรู้สร้างสรรค์วันข้างหน้าให้เกิดขึ้น ผ่านสิ่งที่เรียกว่า "ปัญญาแห่งอดีตกาล" เหมือนที่ จอร์จ ออร์เวลล์ เขียนเอาไว้ใน 1984 ว่า "Who controls the present controls the past." ผู้ที่ ควบคุมปัจจุบันย่อมบงการอดีตได้ ผู้ที่ควบคุมอดีตได้ ย่อมบงการอนาคตได้" ดังนั้นผู้ที่เรียนรู้อดีต ย่อมทันต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in