เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย By ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • รีวิวเว้ย (643) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "ท้องถิ่น" คือหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด นั่นทำให้ท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กลายเป็นพื้นที่สำคัญแห้งหนึ่งสำหรับการปลูกฝังการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการ "ประชาธิปไตย" นั่นทำให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่คณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองมุ่งหมายให้เกิดกลไกอย่างเทศบาล (Municipality) เต็มพื้นที่ประเทศสยาม (ไทย) แต่ในความเป็นจริงการกระจายอำนาจและยกระดับให้เกิดเทศบาลเต็มพิ้นที่ประเทศสยามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาในการก่อกำเนิดอย่างยาวนาน อาจจะเรียกได้ว่าท้องถิ่นมีสถานะของคสามเป็นองค์กรปดครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งนั้นเริ่มต้นจริงจังเมื่อหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นี้เอง ซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่นกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่สำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในกลไกของกระบวนการในการเรียนรู้ซึ่ง "ระบอบประชาธิปไตย" ในสังคมไทย

  หนังสือ : สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย

  โดย : ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  จำนวน : 206 หน้า

  ราคา : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

  "สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย" เป็นหนังสือวิชาการเล่มเล็กของ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (CLGS) สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ที่ทำขึ้นในรูปแบบของการจัดทำสารานุกรม ที่รวบรวมเอาคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ "ท้องถิ่น" ทั้งในความหมายโดยกว้างและในความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคำต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า "สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย" คือหนังสือที่ทำหน้าที่ในการอธิบายศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไทย

  โดยที่ "สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย" ทำหน้าที่ในการอธิบายและขยายความในเรื่องของท้องถิ่นไทย โดยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคำต่าง ๆ ความหมาย รูปแบบของคำ เทคนิค และอธิบายถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวโยงกับคำต่าง ๆ อาจจะเรียกได้ว่า "สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย" เหมาะกับทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องท้องถิ่น และเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  แน่นอนว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุด #เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ย่อมต้องมีหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมาในชั่วเวลาอีกไม่กี่อึดใจ #โปรดอดใจรอสักครู่

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in