เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
THE SILK ROADS (เส้นทางสายไหม) By ปีเตอร์ ฟรานโคพาน แปล คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
 • รีวิวเว้ย (624) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราเริ่มที่จะได้เห็นและได้ยินเรื่องราวของประเทศจีน ในมิติที่พัฒนามากยิ่งขึ้นที่นอกเหนือไปจากเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า สินค้าและของเลียนแบบ ภาพของประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปมากจากตอนที่เราเป็นเด็ก (2540) ความรับรู้ของเราในช่วงนั้นเกี่ยวกับประเทศจีนมีเพียงไม่กี่อย่าง อาทิ นักพรตจางซานฟง มังกรหยก และห้องน้ำ เวลาผ่านมาเพียงไม่กี่ปีความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมืองหลายเมืองในจีนหันหัวเดินหน้าเข้าสู่การเป็นเมืองที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านใดด้านหนึ่งของประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งก็คือเมือง "เสินเจิ้น" ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาสู่สถานะของเมืองแห่งเทคโนโลยี ที่เมื่อก่อนนี้ภาพจำของเสินเจิ้นคือ "เมืองของเลียนแบบ" การเปลี่ยนแปลงของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทั้งในเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจโลกไปอย่างมาก จนกลายเป็นว่าจีนขยับมาเป็นประเทศทรงอำนาจเบอร์ต้น ๆ ของโลกที่เรียกได้ว่ากำลังจะแซงมหาอำนาจเก่าได้ในเร็ววันนี้ และการเปลี่ยนแปลงของจีนนี้เองที่ส่งผลต่อการชูนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจของโลกครั้งใหญ่ โดยเฉพาะนโยบายที่ถูกหยิบมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังในหลายภูมิภาคของโลกอย่าง "Belt and Road Initiative" หรือที่หลายสื่อเรียกกันในภาษาปากว่า "เส้นทางสายไหมใหม่" ที่ถูกหยิบชูขึ้นมาเป็นนโยบายสำคัญของจีนในการสร้างความร่วมมือในหลากหลายภูมิภาคที่พาดอยู่บนเส้นทางสายไหมเดิม และมีการเปิดพรมแดนของการเชื่อมร้อยเส้นทางอื่น ๆ ในฐานะของเส้นทางสายไหมใหม่ไปด้วยพร้อม ๆ กัน หากย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อน "เส้นทางสายไหม" คือเส้นทางของการค้าที่นำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและวิถีชีวิตของผู้คน เส้นทางสายไหมกลายเป็นเส้นทางสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโลกและเมืองต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันผ่านปฏิสัมพันธ์ที่มากไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการค้า อาจเรียกได้ว่าเส้นทางสายไหม คือเส้นทางที่สร้างพลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันก็คงเป็ยการพูดที่ดูจะไม่เกินเลยมากจนเกินไปนัก
  หนังสือ : THE SILK ROADS (เส้นทางสายไหม)
  โดย : ปีเตอร์ ฟรานโคพาน แปล คุณากร วาณืชย์วิรุฬห์
  จำนวน : 128 หน้า
  ราคา : 695 บาท

  "THE SILK ROADS" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม ที่จะทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม โดยแยกออกเป็นมิติด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของเส้นทางสายไหมกับการเชื่อมประสานทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเมือง การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของความเป็นเมืองโดยรอบเส้นทางสายไหม และรวมไปถึงเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นบนเส้นทางการเดินทางของทางสายไหมด้วย

  นอกจากนั้นแล้ว "THE SILK ROADS" ยังช่วยให้เราเข้าใจภาพของความสัมพันธ์ของการเมืองที่วางตัวอยู่บนเส้นทางสายไหม และรสมไปถึงที่มีคสามเกี่ยวโยงกับเส้นทางดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยออก โดยการบอกเล่าเรื่องราวของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่าง ๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวโยงกับเส้นทางดังกล่าว

  "THE SILK ROADS" เป็นหนังสือขนาดเล่มใหญ่แต่ขนาดความยาวของจำนวนหน้ากระดาษไม่ได้มาก และภาพประกอบในเล่มสวยงามจนเราคิดว่ามันเป็นหนังสือสะสมมากกว่าการถูกออกแบบมาให้เป็นหนังสืออ่าน เพราะด้วยขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่ น้ำหนักที่มาก และราคาที่แพง ทำให้คนที่คิดจะซื้อ "THE SILK ROADS" อาจจะต้องคิดให้ดีอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับคนที่อยากได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางสายใหม่ ที่อ่านเพื่อความความเข้าใจได้ง่าน กระชับ และภาพสวยงาม "THE SILK ROADS" ก็ควรค่ากับการซื้อหามาอ่านเพื่อความรู้และสุนทรียะของภาพสีในตัวเล่ม

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in