เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
The Atlas of Disease (แผนที่โรค) By แซนดรา เฮมเพล แปล จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
 • รีวิวเว้ย (622) เข้าสู้ครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2020 การระบาดของ "COVID-19" ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปล่ยปี ค.ศ. 2019 จนถึงตอนนี้การแพร่ระบาดก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างที่ไม่มีใครคาดได้ว่ามันจะไปหยุดหรือจบลงเมื่อไหร่ (?) และเมื่อมันหยุดหรือจบลงได้แล้วโลกกลมรีใบนี้จะเผชิญกับโรคระบาดชนิดใหม่เมื่อใดกัน (?) เพราะเอาเข้าจริงแล้วหากเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของ "โรคระบาด" ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะพบว่าโรคต่าง ๆ เหล่านั้นมันจะมีลักษณะที่ปรากฏอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ (1) อุบัติใหม่ คือ การเกิดขึ้นใหม่ของโรคระบาดหรือเกิดจากการที่โรคระบาดเดิมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นโรคชนิดใหม่ และ (2) อุบัติซ้ำ คือ โรคทค่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และเราสามารถรับมือหรือหยุดการระบาดของมันไปได้ครั้งหนึ่งแล้วในอดีต แต่ด้สนความเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่างก็ได้ส่งผลให้โรคที่ถูดจัดการไปได้ครั้งหนึ่งกลับมาระบาดอีกครั้ง มนกลุ่มของโรคอุบัติซ้ำเรามักจะพบเจอมันได้เป็นระยะ ๆ ตามแต่โอกาสและสภาพการณ์ของประเทศแต่ละประเทศ ที่อาจจะมีเหตุเอื้อให้โรคเหล่านั้นกลับมาระบาดอีกหน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งโรคแบบอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ นัลเป็นกลไกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นผลมาจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศของโลก การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคน การค้าขาย หรือกระทั่งการพัฒนาในเรื่องของการเดินทางข้ามโลกภายในระยะวลาเพียงชั่วครู่ และรวมไปถึงการลดลงของพื้นที่ป่าที่ทำให้คนและสัตว์ป่าบางชนิดที่เป็นรังโรคตามธรรมชาติมีโอกาสใกล้ชิดกับคนมากยิ่งขึ้น และโอกาสนั้นเองที่ส่งผลให้โรคที่อาจจะไม่ปรากฏในสัตว์รังโรคกลับมาปรากฏในคนหรือในสัตว์ที่คนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแทน เป็นที่แน่นอนว่าตลอดช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการจดบันทึกเอาไว้ "โรคระบาด" ได้ปรากฏขึ้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกอย่างมากมายหลายครั้ง และโรคระบาดยังมีเส้นทางของการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก และส่งผลให้โรคระบสดหลาย ๆ โรคในครั้งอดีตได้ฆ่าชีวิตของครบางกลุ่มไปมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลกในช่วงเวลานั้น
  หนังสือ : The Atlas of Disease (แผนที่โรค)
  โดย : แซนดรา เฮมเพล แปล จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
  จำนวน : 292 หน้า
  ราคา : 395 บาท

  "The Atlas of Disease (แผนที่โรค)" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของโรคระบาด 20 โรคที่เคยเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งบนโลกใบนี้ โดยที่โรคระบาดบางโรคถูกจัดการให้หมดไปจากโลกด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจัดการกับมัน บางโรคยังคงมีอยู่หากแต่มนุษย์สามารถหาวิธีรับมือกัลมัน และบางโรคก็ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ก็พอที่จะมีวิธีในการควบคุมหรือจำกัดวงจรการแพร่กระจายของโรคได้อย่างพอสมควรในปัจจุบัน

  นอกจากนั้นแล้ว "The Atlas of Disease (แผนที่โรค)" ยังบอกเล่าเรื่องราวของประวัติความเป็นมา และการเกิดขึ้นของโรคระบาดชนิดต่าง ๆ ทั้งที่มา ชนิดของไวรัส หรือเชื้โรคก่อโรค และยังฉายให้เห็นภาพการกระจายตัวของโรคระบาดชนิดต่าง ๆ ผ่ายรูปแบบของ "การเดินทาง" และ "การค้า" ที่ขยายตัวอย่างมากในโลกในช่วงเวลาของการแสวงหาทรัพยากรของประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ทั้งช่วงเวลาของการทำสงคราม และช่วงเวลาของก่รออกล่าอาณานิคมภายใต้แนวคิดเรื่องของลักทธิพาณิชย์นิยม เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นล้งนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้โรคเกิดการ "ระบาด" ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างไม่ยากเย็น

  สิ่งหนึ่งที่ "The Atlas of Disease (แผนที่โรค)" ได้ช่วยทำให้เราเข้าใจในการระบาดของโรคระบาด คือ เรื่องของการเกิดขึ้นของโรคระบาดแต่ละชนิดหลาบครั้งการแพร่กระจายมันเกิดขึ้นมาจากความประมาทของใครหลาย ๆ คน รวมไปถึงการไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องที่จำเป็นอย่างทั้งเรื่องของสุขภาวะ และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นการยากที่เราจะลอกได้ว่าเมื่อไหร่การระบาดของโรคบางโรคจะจบลง แต่จะง่ายกว่านั้นมากหากเราจะลองตั้งคำถามว่า "แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจถึงรูปแบบของการระบาดของโรคระบาดเสียที" ว่าในแทบทุกครั้งก่รแพร่กระจายของโรคระบาดมันเกิดขึ้นจากกลไกที่มาจากการกระทำของมนุษย์ในแทบทุกครั้งไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in