เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
MORAL TRIBES (พวกมัน พวกฉัน พวกเรา) By Joshua D. Greene แปล วิลาสินี กฤษ์ปฏิมา เดอเบส
 • รีวิวเว้ย (617) การสร้างความ "เป็นอื่น" หรือคู่ตรงข้ามเป็นทางที่เกิดมีขึ้นมาเนิ่นนานตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ของ "สิ่งมีชีวิต" เพราะเราจะเห็นได้ว่า ถ้าเรานั่งมองสิ่งมีชีวิตสักชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ "มนุษย์" เราจะเห็นพฤติกรรมของการแบ่งพรรคแบ่งพวกของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่เราสังเกตุคือกองทัพหมาหน้าปากซอยและหมาท้ายซอย เราจะเห็นว่าหมาสองกองทัพนี้เมื่อมันพบเจอหน้ากัรมันจะต้องวิ่งซัดกันประหนึ่งว่าจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ สิ่งเหล่านี้มีคำเรียกในทางชีวะวิทยาว่า "พฤติกรรมรวมฝูง" และถ้าเราเอาพฤติกรรมดังกล่าวมาพิจารณาในมนุษย์ด้วยแล้วเราก็จะพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ในมนุษย์ด้วยเช่นกัน แต่ของมนุษย์นั้นจะมีการปรับคำให้มนุษย์เราดูห่างจากสัตว์ขึ้นมาบ้างโดยการเลือกใช้คำว่า "รวมกลุ่ม" หรือ "เข้าสังคม" และพฤติกรรมรวมกลุ่มหรือเข้าสังคมนี้เองคือลักษณะที่ชัดเจนของการสร้างความเป็นอื่น โดยการแบ่งมนุษย์ออกเป็น (1) พวกคนในกลุ่ม กับ (2) พวกคนนอกกลุ่ม และด้วยการแบ่งในลักษณะนี้เองได้สร้างกลไกของการสร้างความหมายหรือความรับรู้ร่วมของกลุ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นกลุ่มก้อนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งกลไกในลักษณะนี้ก็จะย้อนกลับไปที่คำพูดสำคัญของนักปรัชญาอย่าง "อริสโตเติล" ที่ว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)" นั่ยก็เพราะการรวมกลุ่มเพื่อการอยู่รอดคือกลไกการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดที่ถูกติดตั้งมาใน DNA ทำให้ "การสร้างความเป็นอื่น" นับเป็น "เรื่องปกติ" ของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด แต่สิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือ เราจะทำอย่างไรที่จะให้สิ่งมีชีวิตที่แบ่งแยกกันด้วยความเป็นอื่นสามารถอยู่ "ร่วมกันได้" อย่างสันติและเคารพในความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่แตกต่างไปจากตัวเอง
  หนังสือ : MORAL TRIBES (พวกมัน พวกฉัน พวกเรา)
  โดย : Joshua D. Greene แปล วิลาสินี กฤษ์ปฏิมา เดอเบส
  จำนวน : 552 หน้า
  ราคา : 485 บาท

  "พวกมัน พวกฉัน พวกเรา" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการศึกษา "ความเป็นอื่น" ผ่านศาสตร์การศึกษาทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และรวมไปถึงการศึกษาในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ที่ชวนให้เราตั้งคำถามและหาคำตอบในเรื่องของการแบ่งขั้วความเป็นอื่นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในโลกกลม ๆ ใบนี้ ผ่านกรณีศึกษาและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่จับเอาหลักการทางวิชาการสาขาต่าง ๆ มารวามเข้าไว้ด้วยกัน

  ซึ่งนอกจากการให้คำตอบในเรื่องของการสร้างความเป็นอื่นในหลากหลายมิติของความรู้แล้ว "พวกมัน พวกฉัน พวกเรา" ยังช่วยฉายภาพให้เห็นถึงที่มาที่ไปของกลไกที่เชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับการสร้างความเป็นอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม ชนเผ่า เชื้อชาติ ครอบครัว หรือแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาและความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำหน้าที่เป็นกลจักรสำคัญอันหนึ่งของการสร้างแนวคิดแบบ "พวกมัน พวกฉัน พวกเรา" ให้เกิดขึ้นในสังคม

  อาจจะเรียกได้ว่า "พวกมัน พวกฉัน พวกเรา" พาเราไปย้อนทำความเข้าใจในเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวก ผ่านการศึกษาในหลากมิติโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของ "ความเชื่อ" ที่เชื่อมโยงอยู่กับระบบคิดของมนุษย์เรา ทั้งในเรื่องของสมองและจิตใจ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างคสามเป็นอื่นให้เกิดมีขึ้นได้ในมนุษย์ทุกคน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in