เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ทุกการสอนเป็นไปได้ By inskru
 • รีวิวเว้ย (591) โรงเรียน คือ สถานที่ผลิตซ้ำวัฒนธรรมแบบ "อำนาจนิยม" เราเองที่เป็นคนพูด เพราะถ้าเรามองโรงเรียนจากหลาย ๆ มุมมองโดยเน้นในเรื่องของการมองย้อนกลับไปในอดีต เราจะพบว่าโรงเรียนนับเป็นสถานที่หนึ่งที่รัฐใช้ในการเป็นเครื่องมือในการสร้างกรับวนการกล่อมเกล่าทางสังคม อะไรที่รัฐอยากให้คนในรัฐเชื่อ รัญมักจะใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันการสร้างกระบวนการเหล่านั้นขึ้นมา หลายปีผ่านโครงสร้างดังกล่าวก็ยังคงไม่หมดไม่สิ่นไปจากสังคมไทย ถึงแม้นว่าจะมี "ครู" และ "นักเรียน" ที่เริ่มตั้งคำถามถึงกลไกดังกล่าว ว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งระบบและกลไกของการศึกษาที่ถูกทำให้เป็นเครื่องมือของรัฐ คือ สิ่งที่ถูกต้องจริง ๆ หรือไม่ (?) ครูหลายคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงระบบ หลายคนหมดกำลังใจ หมดไฟ และบางคนก็ถอดใจเดินออกจากสนามแข่งขันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบไป ครูบางคนกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสียเองเพราะตัวเองได้รับผลดีจากโครงสร้างของระบบที่ถูกวางเอาไว้ก่อนหน้า และครูอีกหลาย ๆ คน รวมตัวกันที่จะพลักดันให้ระบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ครูหลายคนพยายามที่จะออกจากกรอบของระบบด้วยการสู้กับมันผ่านระบบ และครูอีกหลายคนที่รวมตัวกันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เกิดขึ้นได้จริงในระบบการศึกษาของไทย นอกจากครูแล้วปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาในโรงเรียนของไทยทุกวันนี้ได้รับความสนใจและความใส่ใจจสกหลายภาคส่วน ที่พร้อมรวมตัวกันในการขับเคลื่อน ผลักดัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของไทย ทุกคนพยายามที่จะทำให้การศึกษาของไทยดีขึ้น โดยท้าทายและตั้งคำถามต่อ "วัฒนธรรมอำนาจนิยม" ในระบบการศึกษา รวมถึงลงมือท้าทายอำนาจเดิมของความเคยชินด้วยวิถีการและแนวคิดของคนยุคใหม่ ที่แน่นอนว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวกำลังค่อย ๆ สั่นคลอนฐานรากของระบบการศึกษาไทย ให้ออกจากวัฒนธรรมและความเคยชินที่เป็นมรดกตกทอดจากหลายร้อยปีก่อน
  หนังสือ : ทุกการสอนเป็นไปได้
  โดย : inskru
  จำนวน : 200 หน้า
  ราคา : 189 บาท

  "ทุกการสอนเป็นไปได้" เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นจากบทสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของ "ครู" ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครูรุ่นใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ครูวัยรุ่นหรืออายุน้อยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ครูรุ่นใหญ่หลาย ๆ คนก็ถูกนับรวมเป็นครูรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะครูที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนที่มากไปกว่ากระบวนการที่ทางกระทรวงศึกษาและรัฐบาลกำหนดไว้

  "ทุกการสอนเป็นไปได้" ได้ถ่ายทอดแนวความคิด เรื่องราว และวิธีการในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของครูที่มีคสามพยายามในการยกระดับการสอนหนังสือให้มัรกลาบมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ และจะได้รับความรู้จากกระบวนการต่าง ๆ ผ่านเทคนิคและวิธีการที่ครูแต่ละคนคิดขึ้น

  "ทุกการสอนเป็นไปได้" เป็นหนึ่งในหนังสือที่ช่วยให้เรามองเห็นความหวังในระบบการศึกษาที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษา "ทุกการสอนเป็นไปได้" ได้บอกกับเราว่าในระบบที่หลายคนมองว่าในยากที่จะเปลี่ยนแปลง ก็ยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามอย่างเต็มความสามารถในการลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของไทย และหากใครที่กำลังหมดไฟหรือมองไม่เห็นความหวังของ "ประเทศนี้" แนะนำว่า "ทุกการสอนเป็นไปได้" จะช่วยให้เรามีความหวังมากขึ้น ที่จะลุกขึ้นมาหรือเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมบางอย่างเพื่อส่งต่อความหวังให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปในสังคม

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in