เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
A Little Book of Language By David Crystal แปล สุนันทา วรรณสิทธ์
 • รีวิวเว้ย (560) ภาษาถูกจัดให้เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของการพัฒนาสังคมของมนุษญ์มาตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งด้วยเรื่องของภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์ ภาษาเขียน และต่อมายังถูกพัฒนาให้เป็นภาษาอื่น ๆ อีกมาก ทั้งภาษาคอมพิวเตอร์ และอีกหลากหลายภาษาที่ถูกพัฒนาในช่วงเวลาของการพัฒนาทางเทคโนโลยี อาจารย์ท่านหนึ่งของผู้เขียนเคยพูดเอาไว้ในวิชาหนึ่งว่า "ภาษาสร้างโลก" ถ้าหากลองพิจารณาจากคำของอาจารย์ท่านนั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าภาษาจะสร้างโลกได้อย่างไร ก็ในเมื่อภาษาเป็นแค่ภาษาก็เท่านั้น แต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วการเกิดขึ้นมาของภาษาเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่สร้างให้เกิดการพัฒนาอะไรหลาย ๆ อย่างขึ้นมาอีกนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะเมื่อการเกิดขึ้นของ "ภาษาเขียน" เปลี่ยนแปลงโลกไปจากเดิมอย่างมาก เพราะภาษาเขียนสร้างความเปลี่ยนแปลงในฐานะของคำสั่งที่ไม่อาจถูกบิดเบือนได้ ผ่านสถานะของการเขียนที่มีคสามคงทน ในที่นี่อาจารย์ของผู้เขียน เคยขยายความในเรื่องของการเกิดขึ้นของภาษาเขียนเอาไว้ว่า "มันช่วยให้คำสั่งไม่เปลี่ยนแปลง และภาษาเขียน ช่วยให้คำสั่งหรือข้อสั่งการต่าง ๆ สามารถแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และผู้รับสารสารมารถดำเนินการไปได้ในแนวทสงเดียวกัน" ทั้งหใดทั้งมวลนี้แสดงให้เห็นถึงคสามสำคัญของ "ภาษา" ในหลากรูปแบบที่ไม่ได้เฉพาะเรื่องของภาษาพูดหรือภาษาเขียนอย่างเดียวเท่านั้น
  หนังสือ : A Little Book of Language
  โดย : David Crystal แปล สุนันทา วรรณสิทธ์
  จำนวน : 360 หน้า
  ราคา : 375 บาท

  "A Little Book of Language" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ "ภาษา" ตั้งแต่การเกิดขึ้นภาษาผ่านบริบทต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวะวิทยา ประวัติศาสตร์ การเมือง สงคราม การพัฒนาของเทคโนโลยี โรคระบาด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาแทบทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องของการพัฒนาภาษาให้มีความทันสมัย สร้างภาษาให้เกิดขึ้นมาใหม่ หรือบางภาษาก็ถูกทำลายหรือถูกทำให้หายไปผ่านกลไกต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านั้น อย่างภาษาที่มีคนใช้น้อยลงในทเายที่สุดมันก็จะหายไปในสังวันหนึ่ง หรือแม้กระทั่งดินแดนเจ้าของภาษานั้นเกิดโรคระบาดและผู้ใช้ภาษานั้นสูญสิ้นไปทั้งหมด นี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้การตายของภาษาเกิดขึ้น และแน่นอนว่าภาษาหลาย ๆ ภาษาในโลกนี้กำลังตายลง เพราะความนิยมในการใช้งาน และการต่อสู่ช่วงชิงผ่านความชอบธรรมของการใช้ภาษาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

  "A Little Book of Language" ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในเองของการออกเสียงในทางสรีระวิทยา การพัฒนาภาษาในระบบคอมพิวเตอร์ และเรื่องของภาษาในทางศาสนาที่เราเองอาจจะคาดคิดไม่ถึงว่าทั้งเรื่องของจังหวะ นำเสียง และอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างภาษานั้นจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับภาษาเหล่านั้น

  นอกจากนี้ "A Little Book of Language" ยังตั้งคำถมมต่อเรื่องของความเคยชินของการใช้ภาษาของเราทุกคนว่าแท้จริงแล้วภาษามีความสำคัญกับเราแต่ละคนมากขนาดไหนกัน และเราเอาใจใส่ภาษาที่สื่อสารกันออกมาอย่างจริงจังแค่ไหน แล้วกับภาษาที่ต้องการสื่อสารแต่มิได้สื่อสารออกมาด้วยเล่าเราได้พยายามทำความเข้าใจมันบ้างหรือไม่


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in