เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
บาร์เซโลนากว้างมาก By Little Thoughts
 • รีวิวเว้ย (231) เวลาที่พูดถึง "บาร์เซโลนา" สำหรับคนไม่ดูบอลเราจะนึกถึงอะไร (?) เอาเข้าจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากพอควรสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคอบอล หรือบางคนอาจจะเป็นคอศิลปะ สถาปัตยกรรม เวลาที่พูดถึงบาร์เซโลนาก็อาจจะนึงถึง "ซัลบาโด ฟาลิป ฌาซิน ดาลี อี ดูแมนัก มาร์ควิสแห่งปูบุล หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ซัลบาโด ดาลี" หรืออาจจะเป็น "อันตอนี เกาดี" หรือแม้กระทั่ง "ปิกัสโซ" ที่ต่างก็มีส่วนเกี่ยวโยงและผูกพันกับ "บาร์เซโลนา" แทบทั้งสิ้น 
  หนังสือ : บาร์เซโลนากว้างมาก
  โดย : Little Thoughts
  จำนวน : 184 หน้า
  ราคา : 285 บาท

  ในสมัยปัจจุบันใครหลายคนที่ไม่ได้เป็น "คอบอล" อาจจะรู้จักบาร์เซโลนาได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วยเรื่องของกระแสข่าวในการทำประชามติขอแยกตัวเองออกจากประเทศสเปนของ "บาร์เซโลนา" ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสด ๆ ร้อน ๆ (2017) ที่ภายหลังก่อให้เกิดการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนชาวกาตาลัน และเกิดการเดินขบวนของชาวกาตาลันเพื่อเรียกร้องให้มีการแยกตัวออกจากประเทศสเปน

  สำหรับหนังสือ "บาร์เซโลนากว้างมาก" เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งของ Little Thoughts ที่พาเราไปทำความรู้จักกับเมืองบาร์เซโลนา ได้อย่างแยบคายและลุ่มลึก ถึงมุมของเมืองที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น ทั้งเรื่องของการพัฒนาเมืองที่พัฒนาขึ้นมาจากเมืองของคนแพ้กระทั่งกล่ยเป็นเมืองที่มีค่าเฉลียต่อหัวของ GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ยวของทั้งประเทศสเปนอยู่ที่ 2-3 เท่า และเป็นบาร์เซโลนานี่เองที่แบกรับภาระทางการเงินของสเปนในช่วงที่เกิดวิกฤติการทางการเงินมนทวีปยุโรป

  นอกจากนี้ "บาร์เซโลนากว้างมาก" ยังบอกเล่าถึงเรื่องบาดแผลของชาวกาตาลันที่ได้เลือกเอาวันที่เสียเอกราชให้กับสเปนเมื่อกว่า 300 ปีก่อนเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวกาตาลัน เพื่อตอกย้ำถึงความพ่ายแพ้และเอกราชที่สูญเสียให้กับชาวสเปน รวมไปถึงเรื่องราวของการพัฒนาเมืองจากเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกยึดเป็นประเทศราช สู่การพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเมืองที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้สูงที่สุดในสเปน

  รวมไปถึง "บาร์เซโลนากว้างมาก" ยังบอกเล่าถึงปัญหาเรื่องของความไม่สมมาตรในเรื่องของผลประโยชน์ที่บาร์เซโลนาได้รับจากรัฐบาลกลาง เช่น เรื่องของการรับเงินอุดหนุ่นที่ได้น้อยกว่าเงินที่รัฐบาลท้องถิ่นส่งให้รัฐบาลกลางในแต่ละปี อีกทั้งเรื่องราวต่าง ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับบาร์เซโลนา ที่ชวนให้นึกถึงความมหัศจรรย์ของเมืองเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับจนาดของมหานครทั่ว ๆ ไป แต่กลับสร้างปาฏิหาริย์มากมายให้กับตัวเมืองบาร์เซโลนาเอง และประเทศสเปนที่ได้รับอานิสงจากปาฏิหาริย์นั้น

  นอกจากนี้ "บาร์เซโลนากว้างมาก" ยังพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนา ที่เกิดจากการสร้างปฏิหาริย์ของเมือง ผลจากภัยก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในยุโรป ส่งผลให้บาร์เซโลนาต้องแบกรับจำนวนนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ มากมายในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานคร คนในเมืองเริ่มได้รับผลกระทบจากอุสาหกรรมการท่องเที่ยว จาก airbnb และจากการตื่นตัวของสื่อออนไลน์ที่ปลุกให้กระแสความนิยมในการท่องเที่ยวบาร์เซโลนาเพิ่มสูงขึ้น ยังผลให้สภาเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นต้องเริ่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่นด่วน ซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมและมีผลบังคับใช้ ที่เป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งสำหรับเมืองที่อาศัยเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก

  อาจจะเรียกได้ว่า "บาร์เซโลนา" สามารถเป็นโมเดลให้กับเมืองหลาย ๆ แห่งทั่วโลกได้นำไปเรียนรู้ ปรับใช้และพัฒนาเมือง ให้เมืองเป็นมิตรของประชาชน ให้การท่องเที่ยวเกื่อกูลผู้อยู่มาก่อน ให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รู้จักรัก หวงแหน พัฒนาและรักษาสิ่งที่ตนเองมี กระทั่งรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถพัฒนาและรักษาความเป็นเมืองแห่งนั้นได่อย่างถาวรและตลอดไป โดยที่เมืองไม่ได้ดู "คร่ำคร่า" แต่ประการใด

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in