เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
A Little History of Archaeology By Brian Fagan แปล พจนก กาญจนจันทร
 • รีวิวเว้ย (501) คำว่า Archaeology พอแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วจะได้ความว่า "โบราณคดี" ซึ่งเอาจริง ๆ ความหมายของคำว่าโบราณคดี ก็ดูงงงวยไม่แตกต่างไปจากตอนที่มันรักษารูปคำอยู่ในรูปของภาษาอังกฤษเลยสักนิด หากลองมาพิจารณาความหมายของคำว่า "โบราณคดี" เราจะพบว่า มีที่มาจากคำบาลี-สันสกฤต คือคำว่า ปุราณ ที่แปลว่า เก่า, แก่ สมาสกับ คติ ที่แปลว่า ความรู้ หรือเรื่องราว แปลตามรูปศัพท์อาจมีความหมายว่า "เรื่องราวเก่าแก่" ซึ่งมีนัยหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยโบราณนั่นเอง และในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “โบราณคดี” ว่า โบราณคดี คือ วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน (เดิมใช้ โบราณคดีวิทยา) อันหมายถึงวิชาที่ด้วยเรื่องของการศึกษาถึงของเก่าแก่เรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของสิ่งของขนาดใหญ่อย่างเมืองโบราณ หรือเล็กขนาดประมาณหัวเข็มหมุด ก็สามารถนับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในศาสตร์วิชาว่าด้วยเรื่องของโบราณคดีได้แทบทั้งนั้
  หนังสือ : A Little History of Archaeology
  โดย : Brian Fagan แปล พจนก กาญจนจันทร
  จำนวน : 424 หน้า
  ราคา : 395 บาท

  "A Little History of Archaeology" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของพัฒนาการของการศึกษา "โบราณคดี" นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศักราชของวงการการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของโบราณคดี นับตั้งแต่การเดินทางออกไปสำรวจในพื้นที่ที่แตกต่างออกไป การขุดค้นที่ขุดเอาง่าย ๆ ทื่อ ๆ ที่หลายครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งที่ขุดค้นไปมากมาย กว่าจะมีการพัฒนากรพทั่งกลายมาเป็นการศึกษาโบราณคดีอย่างในปัจจุบัน

  อาจจะเรียกได้ว่า "A Little History of Archaeology" บอกเล่าเรื่องราวของวงการการศึกษาวิชาโบราณคดี ตั้งแต่พัฒนาการในครั้งแรกกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่วงการการศึกษาวิชาโบราณคดีได้พัฒนาไปอย่างมาก ทั้งเรื่องของการใช้เทคนิคแบบสหศาสตร์เข้ามาใช้ในการศึกษาทางด้านโบราณคดีที่นอกเหนือไปจากการขุดค้นด้วยจ๊อบ เสียม และพัฒนามาจนใช้เครื่องมือแพทย์ในการขุดค้น และในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และโดรนเข้ามามีส่วนในการศึกษาศาสตร์ในเรื่องของโบราณคดี

  หลังจากที่อ่าน "A Little History of Archaeology" จบลง เราจะได้เข้าไปทำความรู้จักกับโลกของวงการโบราณคดีอย่างละเอียด ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ทางด้านโบราณคดีของทั้งนักโบราณคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเมื่ออ่าน "A Little History of Archaeology" จบลง เราจะได้รับรู้ภาพที่แท้จริงของนักโบราณคดีที่ไม่ได้ควงปืนโบกแส้แบบ "อินเดียน่า โจนส์" หากแต่นักโบราณคดีจำเป็นที่จะต้องโบกจอบ ถือเสียม จับแปรงปัดฝุ่น สำหรับงานขุดค้นและการศึกษาของโบราณต่าง ๆ รวมไปถึงนักโบราณคดีจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แบบสหศาสตร์ เพราะองค์ความรู้ทสงด้านการขุดค้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับงานโบราณคดี

  ซึ่งก็มิได้แตกต่างไปจากวงวิชาการด้านอื่น ๆ เพราะทุกวันนี้การศึกษาแบบ "ศาสตร์แท้" เพียงอย่างเดียว หลายครั้งมันไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางวิชาการได้อีกต่อไปแล้ว เพราะทุกวันนี้ศาสตร์ทุกศาสตร์มุ่งเน้นการศึกษาแบบ "multidisciplinary" และ "crossdisciplinary"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in