เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพและเวลาว่างของผู้หญิง By สุขสม หินวิมาน
 • รีวิวเว้ย (376) ในยุคหนึ่งสังคมของเราเคยมีความเชื่อที่ว่า การปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าถือว่า "เป็นบาป" ดังคำพระที่มีคนแชร์มาให้เห็นว่า "ฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคน" ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม "เวลาว่าง" จึงกลายมาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเสียได้ในบางสังคม โดยเฉพาะกับสังคมที่สมาทานแนวคิดแบบ "ทุนนิยม" การปล่อยให้เวลาในชีวิตผ่านไปแบบว่าง ๆ เว้น ๆ ดูจะเวน ๆ ในสายตาของคนในสังคมแบบนี้ ยังผลให้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมทุนนิยมดำเนินไปตลอดเวลาพร้อมกับกิจกรรมที่หลายหลายจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาให้ว่างเว้น ขนาดมีเวลาว่าง ยังมีคำพูดติดปากในสังคมที่ว่า จงใช้เวลาว่าให้ "เกิดประโยชน์สูงสุด" คำถามที่น่าสนใจคือประโยชน์นั้นเป็นของใคร (?) และการนอนแคะเล็บตีนนิ่ง ๆ ดูหนังวน ๆ หรือแม้กระทั่งเล่นเกมและอ่านหนังสือ กิจกรรมเหล่านี้หลายครั้งพวกมันไม่ถูกนับให้เป็นกิจกรรมยามว่าง หรืออาจจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกจำกัดความเอาไว้ว่า "ไร้สาระ" ยิ่งในยุคสมัยที่คนเราต้องใช้เวลา "ว่าง" ในการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถแบบ "Multitasking" ด้วยแล้ว กิจกรรมยามว่างที่ไร้ประโยชน์จึงถูกนิยามขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับบอกให้ใครต่อใครรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระและถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ คำถามต่อมาเมื่อเราใช้เวลาว่างแล้ว เหตุใดต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ (กับคนอื่น) ทั้ง ๆ ที่การนอนแคะเล็บตีน อ่านหนังสืออาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็ได้ 
  หนังสือ : ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพและเวลาว่างของผู้หญิง
  โดย : สุขสม หินวิมาน
  จำนวน : 128 หน้า
  ราคา : 125 บาท

  "ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพและเวลาว่างของผู้หญิง" เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้เวลาว่างในสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้แนวคิดแบบทุนนิยม ที่เวลาทุกนาทีเป็นเงินเป็นทองและเวลาว่างเองก็เป็นเวลาแห่งการทำกิจกรรมกระทั่งทำจนไม่ว่างเช่นกัน (แต่ดันเรียกว่าเวลาว่า (และดันเรียกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (สูงสุด))) แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นการใช้เวลาว่างยังมีความแตกต่างออกไปกับสถานะภาพของบุคคลแต่ละคนในสังคมนั้น ๆ โดยจำแนกเวลาว่างของบุคคลออกเป็น (1) ตามสถานะภาพของบุคคลนั้น (2) ตามฐานะทางสังคมของบุคคลนั้น และ (3) ตามเพศสภาพของบุคคลนั้น ๆ

  ซึ่ง "ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพและเวลาว่างของผู้หญิง" ช่วยฉายภาพให้เราเห็นว่าบทบาทของผู้หญิงในสังคมทุนนิยมที่แทบจะหาเวลาว่างไม่ค่อยได้ ก็ยังคงต้องใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมยามว่างที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตนเอง หากแต่ใช้เพื่อตอบสนองความว่างตาม (1), (2) และ (3) ที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยชนชั้น บทบาทและสถานะภาพทางสังคม

  ในสังคมหนึ่ง ๆ การแสดงออกซึ่งการใช้เวลาว่างของผู้หญิงสะท้อนออกมาผ่านภาพของ "แม่และเมีย" ที่ใช้เวลาในแต่ละห้วงยามเพื่อการทำงาน ทั้งงานที่ต้องทำในระบบทุนนิยมและงานที่ต้องทำในฐานะแม่และเมียตามค่านิยมของสังคม ที่บทบาทการดูแลบ้าน สามี พ่อ-แม่ ลูก ตกเป็นของภรรยาในฐานะบทบาทของ "ภรรยาที่แสนดี" หากไม่ทำก็อาจถูกครหาจากสังคมว่าเป็น "แม่และเมีย" ที่ไม่ได้เรื่อง (เหี้ย/ดอกทอง)

  "ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพและเวลาว่างของผู้หญิง" ช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้เวลาว่างของผู้หญิงผ่านการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เวลาว่าง และการทำหน้าที่ของผู้หญิงในแต่ละสังคมในยามว่าง ผ่านรูปแบบของงานวิชาการขนาดกระทัดรัดที่อ่านง่ายได้ความรู้ และช่วยให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วต่อให้ว่างแค่ไหน มันก็ยัง "วุ่นวาย" เสมอสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาผ่าน (1), (2) และ (3) ที่ในฐานะของ "แม่และเมีย" ที่ดี (ของสังคม) จำเป็นตองปฏิบัติ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in