เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#550 ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (THE HIEROPHANT)


 • หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างอ่านยาก และเข้าใจยาก แต่เป็นหนังสือที่สละสลวย เพราะมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่เราควรต้องเริ่มต้นปฏิบัติเท่านั้น เราถึงจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง


       “ความจริงของชีวิต

  คือความคิดเห็นถูกต้อง

  ชีวิตจำเป็นต้องลอง

  ปฏิบัติตามครรลองให้ถูกไป

  ชีวิตจะสวยหรือขี้เหร่นิด

  อยู่คิดถูกหรือผิดไฉน

  ชีวิตจะเป็นเช่นไร

  อยู่ที่ใจดวงนี้เอง”


  การที่เราจะรีวิวหนังสือเล่มนี้ด้วยความเคารพ เราจึงขอรีวิว โดยการยกคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดไว้ และเราไม่ใส่ความคิดของเราเข้าไป เพื่อจะคงคำพูดของพระพุทธเจ้าไว้เป็นอย่างดี  [เมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลส]

  - หน้า ๒๑๖ -


  พวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกขสังวร มีมรรยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่เถิด จงมีปรกติเป็นภัยในโทษทั้งหลายซึ่งมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด


  [ผู้ชนะภัย ๕ อย่าง]

  - หน้า ๓๑๗ - ๓๒๐ -


  ภัยในอนาคตเหล่านี้ มีอยู่ ๕ ประการ ซึ่งภิกษุมองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไป เพื่อสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 


  [ผู้ไม่ต้องกลายเป็น “ลิงติดตัง”]

  - หน้า ๔๑๓ - ๔๑๔ -


  พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิด เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนอยู่ มารจักไม่ได้ช่องทาง มารจะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอในของมันได้เลย


  หนังสือเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการอ่าน เพราะด้วยเนื้อหาที่สำคัญนั้นต้องพยายามตั้งใจคิดและตั้งใจทำอย่างมาก ดังนั้น หากใครตั้งใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติตาม เราขออนุโมทนาผลบุญด้วย ณ ที่นี่


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in