เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
ทางเดินของชีวิต (THE HIEROPHANT)


 • หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มบาง ที่อ่านแล้วแปล๊บเดียวก็จบ โดยใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ในการอ่านและทำความเข้าใจไปด้วย เราอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสมาหลายเล่ม และเราว่า ทุกเล่มของท่านมีคำสอนที่แตกต่างกันไป และเล่มนี้ก็เช่นกัน


       “ทางเดินของชีวิตนี้

  หากเลี้ยวผิดที่ก็จะไปทางผิด

  หากเลี้ยงถูกก็พาใจไปคิด

  เรื่องดีฤทธิ์ถูกจริตเสมอไป

  และอย่าลืมว่าต้องมีอุปสรรค

  ไว้เป็นมรรคหนทางที่ถูกไฉน

  ใครเรียนรู้มรรคผลแล้วเข้าใจ

  ชีวิตได้พบเจอทางเดินที่ดี”  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บอกทางเดินของชีวิตว่า ทางเดินของชีวิตคืออะไร โดยเริ่มต้น จากเครื่องมือ หนทาง และวิธีในการนำพาตัวเองในดำเนิน เดินทางในทางที่ถูก


  [เครื่องมือสำหรับการเดินทางครั้งนี้]


  ๑. พละ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา


  ยกตัวอย่าง ตอนเราไปเรียนที่อังกฤษ


  ๒. อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา

  ยกตัวอย่าง ตอนเราทำโครงการใหญ่หนึ่งโครงการ


  ๓. โพชฌงค์ ๗ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา

  ยกตัวอย่าง การเสนอการขายของให้กับลูกค้า  [มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์แปด]


  ๑. สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเชื่อ ความเห็น และความเข้าใจที่ถูกต้อง

  ๒. สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ใฝ่ฝัน ปรารถนา หรือมุ่งหมายในสิ่งที่ถูก

  ๓. สัมมาวาจา แปลว่า การพูดจาไม่ทำให้ใครเสียประโยชน์ และไม่ทำร้ายใคร หรือพูดจาเป็นความเท็จ ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด

  ๔. สัมมากัมมันตะ แปลว่า การระวังกายให้ถูกต้อง ย่อมหมายถึงการกระทำทางกายถูกต้อง ไม่ไปกระทบกระทั่งใคร

  ๕. สัมมาอาชีวะ แปลว่า การดำรงชีพที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ อย่างไม่ผิดกฎหมาย และไม่ทำร้ายผู้อื่น

  ๖. สัมมาวายามะ แปลว่า การก้าวไปข้างหน้าชอบ หรือถูกต้อง โดยความเพียร พยายาม อย่างชอบธรรม

  ๗. สัมมาสติ แปลว่า สติ คือ ระลึกชอบ และสัมปชัญญะ คือ รู้สึกตัวชอบ

  ๘. สัมมาสมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นแห่งจิตชอบ หรือ ความรวมกำลังแห่งจิตชอบ  “ตัวอย่างภาพที่เราทำออกมาเพื่อแสดงให้เห็น

  อย่างชัดเจน อย่างง่าย รวมถึงตัวอย่าง

  เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ

  หนังสือเล่มนี้ได้โดยง่ายค่ะ”


  และนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ โดยที่มีการนำเสนอหนทางและวิธีในการทำชีวิตของคนเราทุกคนดำเนินไปในทางที่ถูกและทางที่ควรจะดำเนินไป  หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มของท่านพุทธทาสที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย และทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของบทสวดมนต์หลักๆ ๒ บท ได้แก่ ธัมมจักรกัปวัตนสูตร และอริยมรรคมีองค์แปด ว่า ที่แท้จริงแล้ว ความหมายของทั้งสองบทย่อมหมายความแบบนี้นี่เอง ดังนั้น เราหวังว่า เพื่อนจะหยิบเล่มนี้มาอ่าน เข้าใจ และปฏิบัติตามด้วยความเห็นที่ถูกต้องค่ะ


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in