เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
แสงธรรมส่องใจ พระธรรมสำคัญยิ่งนัก ๔ (DHARMA)


 • ทางออกจากทุกข์นั้นเองคือ

  ต้องรับรู้ความจริง  หนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยมหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา ที่แสดงให้เห็นถึงว่า พระธรรมสำคัญยิ่งนัก และหลักๆของเล่มนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ ประการ ได้แก่  ๑. พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่


  ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสเป็นมูลสำคัญที่สุด ที่จะนำให้ปฏิบัติตามผู้ใดผู้หนึ่งก็ตาม


  ๒. ความน่าพิศวงของกรรม


  ผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดี มีกรรมดีเป็นเหตุ ผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดี มีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ


  ๓. ที่พึ่งที่ดีที่สุดของตน


  บัณฑิตหรือคนดีมีปัญญา ย่อมกล้า ย่อมพร้อม ที่จะรับความยากทั้งหลาย เพียงเพื่อได้มีโอกาสฝึกตน


  ๔. ความจริงที่ควรระลึกถึง


  การคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว เป็นการทำลายตนอย่างแน่แท้ สังคมแห่งมนุษยชาติบางคราวสงบเย็น บางคราวเดือดร้อนวุ่นวาย ก็เพราะมีความดีความชั่วเป็นปัจจัยสำคัญ


  ๕. ทำกรรมดี ย่อมเกิดผลดี


  กรรมนั้นแม้ทำแล้ววันหนึ่งต้องให้ผล จนสามารถทำให้กรรมปัจจุบันต้องส่งผลช้าไปได้


  ๖. ธรรมสร้างความสงบแห่งจิตใจ


  ทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไป ที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาปรากฎขึ้นเหมือนทำดีดีไม่ได้ดีนั้น เป็นเพียงการปรากฎของความสลับซับซ้อน แห่งการให้ผลของกรรมเท่านั้น


  ๗. ความเย็นที่ยั่งยืนนิรันดร


  กิเลสทั้งปวง คือ ความโลภทั้งปวง ความโกรธทั้งปวง ความหลงทั้งปวง ทุกข์ทั้งหลายคือทุกข์ทุกประการ


  ๘. ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์


  ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขไ่ได้
       ความทุกข์คือสิ่งใดน่าค้นหา

  ความสุขมาลาลับเมื่อทุกข์หาย

  ความสุขก้าวประชิดเมื่อทุกข์ทลาย

  ทุกข์ทั้งหลายหายแล้วเมื่อพบดี

  แต่อย่าลืมความจริงของความสุข

  คือสิ่งที่ทุกสถานนั้นแปรผันมี

  แปรไปแล้วต่างจากไปเป็นนิจดี

  ทุกวันมีความสุขทุกข์ที่แปรไป


  LOOK A BREATHE


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in