เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
แสงธรรมส่องใจ อิสริยาภรณ์ของชีวิต ๓ (DHARMA)


 • มนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่า

  ผู้มีจิตสูง คือผู้มีความรู้สูง  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่คล้ายกับสอนการแต่งตัวว่า เวลาเราออกไปข้างนอกต้องแต่งตัวดูดี ดังนั้น จิตใจก็ควรถูกแต่งตัวให้ดีด้วย โดยบริหารใจ ให้ห่างจากกิเลส แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ ประการ ได้แก่


  ๑. ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ


  กรรมหมายถึงการกระทำ ซึ่งมีความหมายเป็นกลาง คือมีทั้งดีและที่ไม่ดี


  ๒. กรรมดีส่งผลได้ทันเวลา


  การทำกรรมดี หรือกุศลธรรมให้มาก ย่อมอาจให้ผลตัดรอนอกุศลกรรมได้


  ๓. จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้


  การรู้จักใช้ปัญญา เป็นอุบายวิธีวางใจให้ถูกที่ ในท่ามกลางกิเลสมากมาย จึงสำคัญนัก


  ๔. สุขสร้างได้ด้วยใจตน


  ความคิดเร่าร้อนต่างๆ อันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์กันอยู่ในทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากกิเลสในใจเป็นเหตุสำคัญทั้งสิ้น 


  ๕. ผู้สุจริตย่อมผ่องใส


  ทางมือก็ให้รู้ ทางสว่างก็ให้รู้ ไปสู่ที่มืดก็ให้รู้ ไปสู่ที่สว่างก็ให้รู้ จะรู้ได้ถูกต้องก็ด้วยอาศัยการศึกษาพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้


  ๖. ใจที่อบรมอย่างถูกต้อง


  ความคิดแข่งดีเป็นความคิดที่ไม่ดี ท่านจึงจัดเป็นอุปกิเลสที่จะปิดกั้นความประภัสสรแห่งจิต


  ๗. วิธีบริหารใจให้ห่างไกลจากกิเลส


  เมื่อยังไม่สามารถหนีไกลกิเลสได้พ้นจริง ก็ต้องเข้มแข็งและประณีตในการปฏิบัติทุกอย่าง ให้ฉลาดเหนือกิเลส ให้กิเลสอยู่ใต้เรา ไม่ใช่ให้เราอยู่ใต้กิเลส


  ๘. ทางแห่งความไม่ตาย


  ความประมาทเช่นนี้ ที่ทำให้เกิดความตายด้วยสิ้นชีวิตเป็นจำนวนมาก นี่คือความประมาทเป็นทางแห่งความตายประการหนึ่ง       ความประมาทในชีวิตนี้

  น่ากลัวมีตายได้ทุกวัน

  ทั้งความคิดที่ต่างไปนั้น

  บ่งบอกกันและกันได้ต่อไป

  ว่าความจริงคืออะไรน่าค้นหา

  นั้นคือกายาและดวงจิตได้

  ดวงจิตเป็นนายไปตามคิดไว

  คิดให้ได้พบกับชีวิตดีเอย


  LOOK A BREATHE


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in