เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
แสงธรรมส่องใจ ธรรมของคนดี ๒ (DHARMA)


 • โลกเย็นเพราะเมตตายิ่ง  หนังสือเล่มนี้ เสนอให้เห็นถึงธรรม (คุณธรรม) ของคนดี และผู้มีปัญญา ย่อมกระทำแต่กรรมดี และหลักๆของเล่มนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ ประการ ได้แก่


  ๑. กตัญญูกตเวที


  ขอให้เป็นเพียงความกตัญญูกตเวทีอย่างจริงใจเท่านั้น อย่าให้เพียงเป็นนึกว่า ตนเป็นคนกตัญญู


  ๒. ธรรมะของคนดี : เมตตา


  ความร้อนจะคลายได้ด้วยอำนาจของความเย็นแห่งเมตตา ทั้งความร้อนของเขา และความร้อนของเรา และความร้อนของโลก


  ๓. ธรรมะของคนดี : ปัญญา


  ความสงบตั้งมั่นเป็นปกติแห่งจิต มิได้เกิดจากอะไรอื่น แต่เกิดจากปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด ปัญญาที่หยั่งรู้ความจริงโดยแท้  เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว


  ๔. ธรรมะของคนดี : ศีล


  ศีลเป็นฐานที่เลิศของปัญญา ไม่มีฐานอื่นของปัญญาที่เลิศกว่าศีล 


  ๕. ผู้มีปัญญาย่อมเอาชนะตนได้


  ผู้มีปัญญาสามารถใช้ปัญญา แก้ไขจัดการเรื่องราวทั้งหลาย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยดี


  ๖. ความดีย่อมส่งผลแก่คนดี


  เรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออก จำเป็นต้องแยกจากกันให้ถูกต้องตามเหตุและผล จึงจะเป็นสัมมาทิฐิ


  ๗. กรรมกับชีวิตและความตาย


  ทุกคนมีความรู้อยู่แก่ใจ ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีสักคนเดียวที่จะหนีความตายพ้น


  ๘. ทุ่มเทใจให้กระทำแต่กรรมดี


  หากเข้าใจเรื่องของกรรม เขาจะกลัวไปถึงชาติในอนาคต เขาจะพยายามไม่ทำกรรมไม่ดี เพราะเข็ดกลัวผลของกรรม ที่ทำให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีในปัจจุบัน ทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลย
       กรรมนั้นจะดีหรือร้ายนั้น

  ขึ้นอยู่กันกับการกระทำทั้งสิ้น

  ทั้งจิตจะหยุดคิดหรือคิดนั้น

  ขึ้นอยู่แต่ละวันของผู้คน

  ทุกคนแต่งตัวตามสบาย

  ดูแลได้ด้วยใจดวงนี้ค้น

  ชีวิตแต่ละคนนั้นมากล้น

  เต็มด้วยว่าคนนั้นเป็นใคร


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in