เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#539 เเสงธรรมส่องใจ พรอันประเสริฐ (DHARMA)


 • ผู้ที่ทำกรรมดีมากเสมอๆ

  จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีต  หนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยความดีย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม และหนังสือเล่มนี้เป็นคำพูดสั้นๆที่ได้ใจความ แถมเมื่อเราอ่าน เราจะพบว่า พรอันประเสริฐอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เอง และหลักๆของเล่มนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ ประการ ได้แก่


  ๑. พรอันประเสริฐ


  หัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ที่โปรดประทานไว้เป็นหลักประกาศพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการชำระจิตของตนให้ผ่องใส และธรรมะหมวดอื่นที่ทรงสอน เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา


  ๒. ธรรมอันเป็นกำลังแห่งทางพ้นทุกข์


  ท่านเปรียบสติเป็นหางเสือเรือ ที่จะควบคุมชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างสวัสดี โดยผู้ขยันแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทขยันแล้วก่อให้เกิดความสำเร็จ ความเจริญ และประเภทขยันแล้วก่อให้เกิดความล้มเหลว ความเสื่อม


  ๓. ธรรมอันยิ่งใหญ่ของใจ


  ความคิดอย่างหนึ่ง ที่สมควรฝึกให้เกิดขึ้นเป็นประจำ คือความคิดว่า “พอ” คิดให้ “รู้จักพอ” ทั้งนี้เพราะความพอ เป็นเรื่องของใจ ที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก


  ๔. พ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญา


  ปัญญามีอำนาจเหนือความคิด ก็คือปัญญามีอำนาจเหนือกิเลสนั้นเอง เพราะเมื่อปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งไปกวนกิเลสที่มีอยู่เต็มโลก 


  ๕. ชีวิตในชาติปัจจุบันนี้น้อยนัก


  ความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุด ที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของกรรม


  ๖. ชีวิตที่ไม่ปรารถนาทุกข์


  กรรมนั้น เป็นความสำคัญแก่ทุกชีวิต ทั้งทางดีและทางร้าย คือทั้งมีคุณและมีโทษ กรรมดีก็คุณ กรรมไม่ดีก็มีโทษ


  ๗. กรรมดีเป็นเหตุแห่งสุข


  ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่า นั้นเป็นผลของกรรม ที่ต้องได้กระทำแล้วในภพใดภพหนึ่ง


  ๘. ความดีย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


  ความดีมีอานุภาพยิ่งใหญ่ จึงไม่ควรประมาทความดี ควรทำความดีไว้ให้เสมอ ให้มาก ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ
       พรอันประเสริฐที่มอบให้

  แด่มนุษย์ในทุกคนใช่ไหม

  จิตใจมนุษย์มากหลากหลายได้

  ปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์

  เป็นคนดีย่อมดีกว่าที่ไหน

  เป็นคนได้ย่อมเป็นมนุษย์นาน

  ความคิดต่อไปนานนับกาล

  ทุกสถานนับว่าเป็นมนุษย์เอย


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in