เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
โคลงกลอน ของ ครูเทพ (เล่ม ๑ - ๓)
 • เปรียบราศีมังกร - แพะทะเล

       เนื่องจากเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี สมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งตรงกับราศีมังกรพอดี และเรื่องเล่าหนังสือในเล่มนี้อ่านค่อนข้างยาก แต่ภาษาก็สละสลวยด้วยโคลงกลอน แถมยังตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของทุกคนอีกด้วย

       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในงานพระราชทานเพลิงศพของนางผกาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา และทางสำนักพิมพ์ได้ติดต่อมาขอพิมพ์เพราะพบเห็นว่า เป็นงานที่ทรงคุณค่า โดยทางสำนักพิมพ์จัดพิมพ์รวมเล่มทั้งสามเล่มไว้ในเล่มเดียวกัน และเมื่อเราเริ่มต้นอ่าน เราถึงยิ่งพบว่า ทำไมงานเขียนฉบับนี้ถึงทรงคุณค่าอย่างแท้จริง เพราะท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของคำว่า “ชาติและประชา” ว่าสองสิ่งย่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมีศรัทธา รัก และเคารพในชาติบ้านเมือง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ถึงความหลุดพ้น และเคารพในพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแก่บรรพบุรุษมอบให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างแท้จริง

  ยกตัวอย่างเล่ม ๑ - ๓ ตามลำดับ เช่น

       เชิญตรึกสำนึกทราบ     สุวภาพสภาพเพ็ญ

  ถ้วนธรรมชาติเป็น              มิตรแท้มิแปรผัน

  (หมายความว่า ชวนให้คิดไตร่ตรองและระลึกรู้ว่า ความดีที่คงไว้ดั่งแสงสว่างในคืนวันเพ็ญ ล้วนมีธรรมชาติที่เป็นมิตรแท้และไม่แปรผัน)

       ธรรมดาดรุณกำลังจะเรียน

  อะไร? ไฉน? ทำไม? ก็เพียร

  จะซักถาม

  (หมายความว่า ธรรมดา ผู้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และเล่าเรียน ควรหมั่นเพียรซักถามว่า อะไร ไฉน และทำไม)

       ชีวิตก็เพียงฟอง         จรล่องนทีศรี

  แก่นสารสำคัญมี              กรุณาประจำใจ

  (หมายความว่า ชีวิตก็ดั่งฟองที่ลอยละล่องอยู่เหนือแม่น้ำ ซึ่งมีแก่นสารสำคัญ ในการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ประจำจิต)

       เราขอบอกว่า มีเรื่องราวอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ค้นหาความหมายของโคลงกลอนของครูเทพอีกด้วย ดังนั้น เพื่อนๆลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูค่ะ และเพื่อนๆจะพบว่า คุณค่าของชีวิตคืออะไร 

       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเดียวในใจด้วย ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เพราะมีลอยยับเล็กน้อย ที่เกิดจากลอยเช็ดแอลกอฮอล์นั้นเอง และทำให้เรารู้สึกว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหนึ่งเดียวในโลกของเรา (แอบเว่อร์ๆหน่อย แต่คิดจริง)

       สดุดีครูเทพด้วยความเคารพ

  สุดจะพบดีใจเจริญศรี

  สวัสดิ์รักษาคุณงามความดี

  คงความหมายนี้ไว้ในใจ

  ท่านทรงสอนให้เราเป็นมนุษย์

  สุดแสนสุดยากนักเสมอไหน

  ทุกคนต้องเป็นมนุษย์ที่ดีประจำใจ

  ความหมายใดคงไว้ซึ่งดำรงใจ

  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in