เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#487 กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ (จากวชิรญาณ)
 • การแลกเปลี่ยนความทรงจำ       ฉันตัดสินใจมาแลกเปลี่ยนความทรงจำเกี่ยวกับรักในปัจจุบันแลกกับขวดแก้วลายดอกไม้เพื่อไปอนาคตที่จะเรียนรู้รักครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร และเจ้าของร้านพาฉันไปยังห้องแห่งวรรณคดีเรื่อง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์


  คำสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ณ คำสอนที่ดีต่อกับเรื่องราวนี้


       พระเจ้าพรหมทัตมีพระมเหสีชื่อบุษบา และท่านยังมีพระราชธิดาอยู่ ๒ พระองค์ คือ พระองค์พี่นามว่า กฤษณา ส่วนพระองค์น้องนามว่า จิระประภา ทั้งสองพระองค์มีนิสัยที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งกฤษณามีพระสวามีถึง ๕ พระองค์แต่ทุกพระองค์ก็รักพระนางกฤษณามาก ตรงข้ามกับพระองค์จิระประภาที่มีพระสวามีเพียงพระองค์เดียวแต่ก็ทำให้รักไม่ได้


  [การเอาใจใส่ การดูแล 

  และการเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ]


       พระนางกฤษณาสอนน้องก็คือพระนางจิระประภาเกี่ยวกับเรื่อง ศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาทในทุกอิริยาบถ กาลเทศะ การประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรม การพูดจาชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริตใจและสอนให้รู้จักอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติต่อสามีที่ดี ไม่ว่า ตื่นนอนก่อน เข้านอนทีหลัง พัดวีเมื่อยามร้อน รักนวลสงวนตัว เอาใจใส่ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน การผูกไมตรีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


      ซึ่งหลังจากที่นางจิระประภานำไปทำ ก็ปรากฎผลออกมาว่า ดีในภายหลัง พระสวามีก็ยิ่งรักและเอ็นดูนางจิระประภามากขึ้น


  ยกตัวอย่างบางตอนในหนังสือ


       “ตื่นก่อนเมื่อนอนหลัง

  พึงเฝ้าฟังบรรหารแสดง

  ตรัสใช้รไวรแวง

  รวังศัพท์รับสั่งสาร


  สบสรรพสิ่งชั่ว

  มาเกลือกลั้วให้หมองมอม

  พักตร์ผ่องก็เผือดผอม

  พิกุลรูปจักซูบทรง

  พฤษภกาษร

  อีกกุญชรอันปลดปลง

  โททนต์เสน่งคง

  สำคัญหมายในกายมี

  นรชาติวางวาย

  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

  สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี

  ประดับไว้ในโลกา

  ความดีก็ปรากฎ

  กฤติยศฦาชา

  ความชั่วก็นินทา

  ทุรยศยินขจร


  เดินนั่งจงยั่งองค์

  ดำรงกายระไวระวัง

  ซวดซวนก็ชวนชัง

  ชนผองจะซร้องสรวล


  อีกอิริยาบถ

  กำหนดถ้วนทั้งสี่มี

  นั่งนอนหนึ่งจรลี

  เเลยืนพร้อมเสมอสมาน”


  [ตัวอย่างบางตอนที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ]


       การที่เราเป็นสตรีที่ดีและมีคุณค่าเป็นเรื่องยาก เพราะเดี๋ยวนี้ ผู้หญิงจำนวนมากเน้นการโชว์ทรวดทรงองค์เอว ทำให้ผู้ชายชายตามองและคิดว่า เล่นเป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่กฤษณากลับสอนน้องให้ทำแบบนี้ไม่ได้ จะชายตามองชายก็ไม่ได้ ต้องสงบเสงี่ยม รักนวลสงวนตัว ซึ่งเรื่องเหล่านี้เปรียบผู้หญิงที่มีคุณค่านี้เป็นดอกไม้ที่ทรงคุณค่าและเหมาะสมแก่การเป็นแม่คนจริงๆ


  “ดอกไม้นี้ เป็นสิ่ง มีคุณค่า

  ควรรักษา คุณค่า ไว้คงที่

  ชีวิตดี เดินทาง ถึงจุดนี้

   พบว่ามี ทางออก คือทางเดียว”


       เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่การชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำรงตนเป็นหญิงที่ดี เราต้องดำรงตนไม่ให้ชายใดมาดอมดมอย่างเป็นของเล่นชั่วคราว เพราะการดอมดมแบบนี้ สุดท้ายก็ไม่ต่างจากดอกไม้ริมทางที่ไม่มีคุณค่านั้นเอง


  [คุณค่าของผู้หญิงคือรักนวลสงวนตัว]   


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in